Giới thiệu Đoàn Luật sư Hưng Yên

Đoàn Luật sư Hưng Yên là tổ chức nghề nghiệp bao gồm các luật sư hành nghề tại tỉnh Hưng Yên, Việt Nam. Đoàn này có nhiệm vụ quản lý và hỗ trợ hoạt động của các luật sư, đảm bảo hoạt động hành nghề luật sư diễn ra theo đúng quy định pháp luật, nâng cao chất lượng dịch vụ pháp lý, và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người dân và doanh nghiệp.

22159 DSC5643 20190530194037

Quyền lợi khi tham gia Đoàn luật sư Hưng Yên

Các luật sư thành viên của Đoàn Luật sư Hưng Yên được hưởng nhiều quyền lợi như:

  • Được đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên.
  • Được bảo vệ quyền lợi trong hoạt động hành nghề.
  • Có quyền tham gia vào các hoạt động của Đoàn và được hỗ trợ khi cần thiết.
  • Được hưởng các dịch vụ pháp lý từ Đoàn để hỗ trợ hoạt động nghề nghiệp.

Quy chế – Quy định Đoàn luật sư Hưng Yên

Đoàn Luật sư Hưng Yên hoạt động theo quy chế và quy định của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, đảm bảo rằng mọi hoạt động của Đoàn và các luật sư thành viên đều tuân thủ pháp luật, đạo đức nghề nghiệp và quyền lợi của công dân.

Phí thành viên Đoàn luật sư Hưng Yên

Phí thành viên của Đoàn Luật sư Hưng Yên được dùng để duy trì các hoạt động của Đoàn, bao gồm tổ chức các sự kiện đào tạo, hỗ trợ pháp lý, và các chi phí vận hành khác. Mức phí này được quyết định bởi ban chấp hành Đoàn và thông báo rõ ràng đến tất cả các thành viên.

Tra cứu thông tin luật sư tại Đoàn luật sư Hưng Yên

Thông tin về các luật sư thuộc Đoàn Luật sư Hưng Yên có thể được tra cứu thông qua trang web chính thức của Đoàn hoặc liên hệ trực tiếp với văn phòng Đoàn để xác minh thông tin chuyên môn và lĩnh vực hoạt động của từng luật sư.

Thông tin liên hệ và số điện thoại Đoàn luật sư Hưng Yên

Thông tin liên hệ và số điện thoại của Đoàn Luật sư Hưng Yên có thể tìm thấy trên trang web chính thức của Đoàn hoặc qua các kênh thông tin chính thức khác. Số điện thoại này cung cấp phương tiện liên lạc trực tiếp để hỗ trợ pháp lý và giải đáp thắc mắc liên quan đến nghề nghiệp luật sư.

Vai trò của luật sư ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Luật sư đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ pháp chế, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong và ngoài tố tụng. Họ không chỉ đại diện cho khách hàng trong các vụ kiện mà còn tham gia vào công tác tư vấn pháp lý, giám sát thực thi pháp luật, và tham gia vào quá trình xây dựng và tuyên truyền pháp luật. Hoạt động của luật sư góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội công bằng, dân chủ, và văn minh ở Việt Nam.