Giới Thiệu Đoàn Luật Sư Gia Lai

Đoàn Luật Sư Gia Lai là tổ chức nghề nghiệp bao gồm các luật sư hoạt động trong tỉnh Gia Lai. Đoàn được thành lập với mục tiêu đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các luật sư, đồng thời thúc đẩy sự phát triển nghề nghiệp và đảm bảo tính chuyên nghiệp, đạo đức trong thực hành pháp luật.

doan luat su tinh gia lai chup hinh luu niemanh ro hok 3521

Quyền Lợi Khi Tham Gia Đoàn Luật Sư Gia Lai

  1. Đại diện và Bảo vệ: Đoàn luật sư đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các thành viên trong các vấn đề pháp lý và nghề nghiệp.
  2. Đào tạo và Phát triển: Các thành viên được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng, cập nhật kiến thức pháp luật mới.
  3. Mạng lưới Nghề nghiệp: Tham gia vào mạng lưới luật sư rộng lớn, tạo cơ hội giao lưu, học hỏi và hợp tác chuyên môn.
  4. Hỗ trợ Pháp lý: Nhận được sự hỗ trợ pháp lý từ Đoàn trong các vấn đề phức tạp, khó khăn trong thực hành.

Quy Chế – Quy Định Đoàn Luật Sư Gia Lai

Đoàn Luật Sư Gia Lai hoạt động theo quy chế và quy định được quy định bởi Liên đoàn Luật sư Việt Nam, bao gồm các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử trong nghề luật, và các điều kiện để trở thành thành viên chính thức của Đoàn.

Phí Thành Viên Đoàn Luật Sư Gia Lai

Phí thành viên của Đoàn Luật Sư Gia Lai được dùng để duy trì các hoạt động của Đoàn, tổ chức các sự kiện chuyên môn và hỗ trợ pháp lý cho các thành viên. Mức phí được quy định rõ trong quy chế của Đoàn và có thể được điều chỉnh tùy theo quyết định của Ban lãnh đạo Đoàn.

Tra Cứu Thông Tin Luật Sư Tại Đoàn Luật Sư Gia Lai

Thông tin về các luật sư thuộc Đoàn Luật Sư Gia Lai có thể được tra cứu thông qua website chính thức của Đoàn hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của Đoàn để nhận hỗ trợ nhanh chóng và chính xác.

Thông Tin Liên Hệ, Số Điện Thoại Đoàn Luật Sư Gia Lai

Để liên hệ với Đoàn Luật Sư Gia Lai, công chúng có thể sử dụng các thông tin sau:

  • Số Điện Thoại:  (0269) 3.828.863
  • Địa Chỉ Văn Phòng: gialai@toaan.gov.vn
  • Website: Cung cấp các thông tin cập nhật, tin tức sự kiện, và cơ sở dữ liệu tra cứu các luật sư thành viên.

Đoàn Luật Sư Gia Lai cam kết hỗ trợ các thành viên trong việc thực hiện nghề nghiệp một cách hiệu quả, minh bạch và chuyên nghiệp, góp phần vào việc thúc đẩy công lý và pháp quyền tại Việt Nam.