Giới thiệu Đoàn luật sư Bình Phước

Thành viên của Đoàn luật sư Bình Phước có thể hưởng các quyền lợi sau:

 1. Truy cập đến các nguồn lực pháp lý: Có quyền sử dụng các tài liệu, văn bản pháp luật cập nhật và lưu trữ tại Đoàn.
 2. Nâng cao chuyên môn qua đào tạo: Được tham gia các khóa đào tạo, hội thảo nghề nghiệp để nâng cao kỹ năng pháp lý và chuyên môn.
 3. Kết nối và hợp tác: Giao lưu, hợp tác với các luật sư trong và ngoài nước, mở rộng mối quan hệ chuyên nghiệp.
 4. Bảo vệ quyền và lợi ích nghề nghiệp: Đoàn luật sư hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi của thành viên trong các vấn đề pháp lý liên quan đến nghề nghiệp.

luat su binh phuoc

Quy chế – Quy định Đoàn luật sư Bình Phước

Đoàn luật sư Bình Phước hoạt động theo các quy chế và quy định nhằm đảm bảo sự chuyên nghiệp, trách nhiệm và đoàn kết trong cộng đồng luật sư:

 • Đạo đức nghề nghiệp: Tuân thủ các nguyên tắc đạo đức và chuẩn mực chuyên nghiệp.
 • Quản lý thành viên: Rõ ràng về quyền lợi và nghĩa vụ của các thành viên.
 • Hoạt động nghề nghiệp: Quy định chi tiết về các hoạt động nghề nghiệp và sự kiện của Đoàn.

Phí thành viên Đoàn luật sư Bình Phước

Phí thành viên cho Đoàn luật sư Bình Phước được xác định dựa trên các tiêu chí như mức độ tham gia và đóng góp cho các hoạt động của Đoàn, cũng như các dịch vụ hỗ trợ mà thành viên nhận được.

Tra cứu thông tin luật sư tại Đoàn luật sư Bình Phước

Thông tin về các luật sư và tổ chức hành nghề luật sư tại Bình Phước có thể được tra cứu thông qua trang web của Đoàn. Trang web cung cấp dữ liệu lưu trữ và tra cứu về các luật sư và người tập sự hành nghề luật sư.

Thông tin liên hệ Đoàn luật sư Bình Phước

Để liên lạc với Đoàn luật sư Bình Phước:

 • Địa chỉ: Đường Phạm Ngọc Thảo, Khu phố Tân Bình, phường Tân Bình, Tp. Ðồng Xoài, tỉnh Bình Phước
 • Điện thoại: (0271) 3870171
 • Fax: (0271) 3870171
 • Email: doanluatsubinhphuoc@yahoo.com
 • Website: doanluatsubinhphuoc.vn

Thông qua cổng thông tin điện tử, Đoàn không chỉ phục vụ nhu cầu của các luật sư mà còn tuyên truyền và cập nhật các thông tin pháp lý quan trọng đến cộng đồng.