Giới thiệu Đoàn luật sư An Giang

Đoàn Luật sư tỉnh An Giang là một tổ chức nghề nghiệp quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam, đóng vai trò thiết yếu trong việc đào tạo, quản lý, và hỗ trợ các hoạt động của luật sư tại địa phương. Dưới đây là thông tin chi tiết về Đoàn Luật sư tỉnh An Giang.

an giang

Giới thiệu Đoàn luật sư An Giang

  • Tên doanh nghiệp: Đoàn Luật Sư Tỉnh An Giang.
  • Địa chỉ: 8, Đường Đoàn Văn Phối, Phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
  • Điện thoại: 076. 3841 511.

Quyền lợi khi tham gia Đoàn luật sư An Giang

Các luật sư thành viên của Đoàn Luật sư An Giang hưởng nhiều quyền lợi, bao gồm:

  • Được đại diện và bảo vệ quyền lợi hành nghề.
  • Tham gia các chương trình đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ.
  • Có quyền tiếp cận các nguồn lực pháp lý và hỗ trợ từ Đoàn trong các hoạt động tố tụng và tư vấn pháp luật.

Quy chế – Quy định Đoàn luật sư An Giang

Đoàn Luật sư An Giang hoạt động theo các quy chế và quy định được thiết lập bởi Liên đoàn Luật sư Việt Nam, bao gồm:

  • Tuân thủ các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp.
  • Thực hiện các quy định về quản lý, giám sát hoạt động hành nghề của các luật sư thành viên.

Phí thành viên Đoàn luật sư An Giang

Thông tin chi tiết về phí thành viên của Đoàn Luật sư An Giang không được nêu cụ thể. Các luật sư quan tâm cần liên hệ trực tiếp với Đoàn để biết thêm chi tiết về các khoản phí đóng góp và các loại phí khác.

Tra cứu thông tin luật sư tại Đoàn luật sư An Giang

Đoàn Luật sư An Giang cung cấp dịch vụ tra cứu thông tin về các luật sư và tổ chức hành nghề luật sư trong tỉnh. Thông tin này giúp công chúng và các đối tác tiếp cận và kiểm tra được thông tin nghề nghiệp của các luật sư.

Thông tin liên hệ Đoàn luật sư An Giang

  • Địa chỉ: 8, Đường Đoàn Văn Phối, Phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
  • Điện thoại: 076. 3841 511.

Đoàn Luật sư tỉnh An Giang không chỉ đóng góp vào việc nâng cao chất lượng nghề nghiệp và đạo đức luật sư, mà còn tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội, góp phần bảo vệ quyền lợi và công bằng pháp lý cho người dân trong tỉnh.