GIẤY MỜI NHỮNG NGƯỜI TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

GIẤY MỜI NHỮNG NGƯỜI TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa trân trọng kính mời những người tập sự hành nghề luật sư tại Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa đến tham dự Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ X (2023-2028).

Thời gian: Đúng 07 giờ 15 phút ngày 16 tháng 12 năm 2023 (Thứ Bảy).

Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa – Số 01 Trần Phú, phường Xương Huân, TP. Nha Trang, Khánh Hòa.
giay moi NTS
Nguồn: Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa.