Giải pháp nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Kiên Giang được UBND tỉnh giao chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện đề án đối với Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp huyện và sở, ngành để đánh giá chất lượng quản lý, điều hành kinh tế của các cơ quan chính quyền cấp huyện và sở, ngành trên địa bàn.

Trao đổi với Báo Điện tử Chính phủ, bà Quảng Xuân Lụa, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết: Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh là động lực quan trọng để thu hút nguồn lực cho đầu tư phát triển. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được tỉnh Kiên Giang đặc biệt quan tâm, xem đây là thước đo quan trọng, khách quan nhất trong đánh giá chất lượng điều hành KT-XH của chính quyền cấp tỉnh, mức độ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh qua từng năm, nhằm có giải pháp phù hợp trong chiến lược phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân, thu hút tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của điều này, những năm qua Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang đã tham mưu UBND tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh như: thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cải thiện và nâng cao các chỉ số Par Index, SIPAS, PCI, PGI (Chỉ số Xanh cấp tỉnh), PAPI. Phân công các Sở, ngành, địa phương làm đầu mối tiếp nhận và tham mưu chỉ đạo giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp theo từng địa bàn phụ trách, ban hành Kế hoạch cải thiện và nâng cao các Chỉ số: Par Index, SIPAS, PCI, PGI, PAPI trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện trên tinh thần tập trung nâng cao chỉ số PCI gắn với cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.

Theo bà Quảng Xuân Lụa cho biết: Trung tâm đã tham mưu cho lãnh đạo tỉnh thường xuyên tổ chức gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp để giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc, tạo sự gần gũi, thân thiện giữa chính quyền và doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành. Triển khai kịp thời các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tập trung chỉ đạo giải quyết tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp thông qua tăng cường đối thoại, trực tiếp làm việc với các doanh nghiệp và Hiệp hội doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhằm nâng cao chất lượng thực thi công vụ và các dịch vụ công; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thông qua mô hình “một cửa” “một cửa liên thông” tại các cấp, ngành.

Với quyết tâm và nỗ lực của tỉnh trong cải thiện môi trường đầu tư, đã tạo chuyển biến tích cực trong nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Năm 2022, chỉ số PCI của Kiên Giang xếp thứ 56/63 tỉnh, thành phố với 62,24 điểm, tăng 2,51 điểm và tăng 4 bậc xếp hạng so năm 2021; xếp vị trí thứ 11/13 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp Kiên Giang tăng bậc trên bảng xếp hạng PCI cả nước, tuy nhiên thứ hạng cải thiện chưa nhiều.

Đặc biệt, tỉnh có 3 chỉ số tăng điểm so năm 2021 là gia nhập thị trường (tăng 0,63 điểm), tính minh bạch (tăng 1,23 điểm) và thiết chế pháp lý (tăng 0,3 điểm). Về chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI) năm 2022, Kiên Giang xếp hạng 57/63 tỉnh, thành phố với 13,34 điểm; xếp vị trí thứ 11/13 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Kết quả năm 2022 cho thấy, tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo các ngành, giao nhiệm vụ cụ thể cho sở, ban, ngành, địa phương quyết liệt nâng cao chỉ số PCI gắn với cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là trên lĩnh vực đầu tư, đăng ký kinh doanh, đất đai, xây dựng, thuế,… thực hiện tốt công tác xúc tiến hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, hỗ trợ cung cấp thông tin thị trường tiêu thụ sản phẩm nông thủy sản, đồng thời cũng quan tâm đào tạo cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, tỉnh Kiên Giang cũng thẳng thắn nhìn nhận, thời gian qua sự nỗ lực đồng hành phục vụ của một số nơi vẫn chưa thực sự đáp ứng tốt nhu cầu của doanh nghiệp, làm ảnh hưởng trực tiếp đến Chỉ số PCI năm 2022 của tỉnh.

“Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, để đạt được thứ hạng cao hơn, nhất là trong bối cảnh khó khăn chung cả nước hiện nay và nhiều địa phương đã có chuyển biến đáng kể trong cải thiện chỉ số PCI. Do đó, để cải thiện mạnh mẽ hơn thứ hạng trong thời gian tới cần trung phân tích, tìm ra giải pháp để có thể cải thiện mạnh mẽ các chỉ số PCI thành phần có điểm số thấp, chiếm trọng số cao có tác động lớn đến kết quả đánh giá PCI”, bà Lụa cho biết.

Giải pháp nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang- Ảnh 2.

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang chủ trì Hội nghị về nâng cao chỉ số PCI và PGI – Ảnh: VGP/LS

Hướng tới mục tiêu Chỉ số PCI năm 2023 của tỉnh phải tăng điểm, tăng hạng để trở lại thứ hạng khá của cả nước, Kiên Giang xác định các giải pháp cụ thể sau:

Phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường tập trung triến khai và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ cải thiện và nâng cao các Chỉ số: Cải cách hành chính (Par Index), Hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nưóc (SIPAS), Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI) và Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Đặc biệt, đối với Chỉ số CPI, Trung tâm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện đối với Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp huyện và sở, ngành (DDCI) để đánh giá thêm chất lượng quản lý, điều hành kinh tế của các cơ quan chính quyền cấp huyện và Sở, ngành trong thời gian tới.

Trung tâm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan kịp thời tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ năm 2021-2025 định hướng đến 2030. Xây dựng Đề án và triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ số Năng lực cạnh tranh sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND huyện, thành phố (DDCI).

Thường xuyên phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến về Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số DDCI; Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI) trên các phương tiện truyền thông, kết quả trong điều hành KT-XH của tỉnh, nâng cao nhận thức trong quá trình tổ chức thực hiện đối với cán bộ, công chức và tổ chức, cá nhân.

Chủ động phối họp với các sở, ban, ngành, địa phương trong việc tiếp thu tổng hợp phản ánh các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, kịp thời tham mưu UBND tỉnh giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp qua đối thoại doanh nghiệp theo định kỳ.

Thường xuyên giữ mối liên hệ với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp VN, các tổ chức đánh giá để kịp thời nắm bắt, cập nhật những điểm mới cần lưu ý của Chỉ số PCI, PGI, đề xuất kiến nghị trong việc nâng cao các chỉ số thành phần để tham mưu UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo, thực hiện.

Nguồn: Lê Sơn – Báo điện tử Chính phủ