Đường dây 110kV từ TBA 220kV Phố Cao – TBA 110kV Hưng Hà đóng điện vượt tiến độ 3 tháng

Dự án “Đường dây 110kV từ TBA220kV Phố Cao – TBA110kV Hưng Hà” vừa được Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) hoàn thành, đóng điện vượt tiến độ 3 tháng so với kế hoạch.

Đường dây 110kV từ TBA 220kV Phố Cao - TBA 110kV Hưng Hà đóng điện vượt tiến độ 3 tháng- Ảnh 1.

Dự án đường dây 110kV từ TBA 220kV Phố Cao – TBA 110kV Hưng Hà được EVNNPc và các đơn vị liên quan hoàn thành vượt tiến độ 3 tháng so với kế hoạch – Ảnh: VGP/ Toàn Thắng

Dự án Đường dây 110kV từ TBA 220kV Phố Cao – TBA 110kV Hưng Hà được khởi công vào ngày 9/12/2022, là một trong những dự án trọng điểm của Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao cho Ban QLDA Phát triển Điện lực trực tiếp quản lý và điều hành.

Dự án có tổng mức đầu tư trên 253 tỷ đồng, xây dựng mới khoảng 30,946 km đường dây 110kV gồm các đoạn tuyến 02 mạch và 04 mạch từ trạm biến áp 220kV Phố Cao đến TBA 110kV Hưng Hà (thuộc dự án nhóm B) phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 đã được Bộ Công Thương phê duyệt.

Việc đóng điện thành công dự án Đường dây 110kV từ TBA 220kV Phố Cao – TBA 110kV Hưng Hà sẽ đảm bảo mục tiêu đầu tư, tăng cường liên kết lưới, tạo liên kết mạch vòng cho cho lưới điện khu vực, linh hoạt trong vận hành, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho tỉnh Hưng Yên và Thái Bình.

Đồng thời dự án góp phần khai thác hiệu quả công suất TBA 220kV Phố Cao, cấp điện đảm bảo, an toàn, liên tục cho các huyện Tiên Lữ, Phù Cừ, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên và huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, đặc biệt là các khu công nghiệp, khu đô thị mới trên địa bàn các huyện, thành phố trong khu vực. Đây là dự án trọng điểm của EVN và EVNNPC với mục tiêu đảm bảo cung cấp điện mùa nắng nóng 2024 và phục vụ công tác cắt điện thi công dường dây 500kV mạch 3 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Dự án đóng điện đúng tiến độ đã thể hiện sự quyết tâm vượt qua khó khăn đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Tổng công ty giao.

Việc đóng điện thành công dự án nhằm lập thành tích chung chào mừng 70 năm ngày thành lập Tập đoàn Điện lực Việt Nam, 55 năm thành lập Tổng công ty Điện lực miền Bắc và các ngày Lễ lớn của đất nước.

Nguồn: Toàn Thắng – Báo điện tử chính phủ

https://baochinhphu.vn/duong-day-110kv-tu-tba-220kv-pho-cao-tba-110kv-hung-ha-dong-dien-vuot-tien-do-3-thang-102240503105701768.htm