Đồng hành phát triển ngành trồng trọt bền vững, an toàn

Tiếp nối kết quả đạt được của các nội dung hợp tác trong giai đoạn 5 năm (2019 – 2023), Cục Bảo vệ thực vật và CropLife Việt Nam thống nhất triển khai dự án hợp tác giai đoạn 5 năm tiếp theo với hướng tiếp cận toàn diện, sâu rộng và dài hạn hơn nhằm hỗ trợ ứng dụng một cách bền vững và có trách nhiệm thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) tại Việt Nam

Đồng hành phát triển ngành trồng trọt bền vững, an toàn- Ảnh 1.

Cục Bảo vệ thực vật và CropLife Việt Nam thống nhất triển khai dự án hợp tác giai đoạn 5 năm tiếp theo – Ảnh: VGP/Đỗ Hương

Hôm nay (11/1), Cục Bảo vệ thực vật và Hiệp hội CropLife Việt Nam đã ký kết Kế hoạch hợp tác triển khai chương trình “Khung quản lý thuốc bảo vệ thực vật bền vững” năm 2024 – đánh dấu năm đầu tiên hiện thực hoá các nội dung của khung hợp tác triển khai chương trình này giai đoạn (2023-2028) giữa Cục Bảo vệ thực vật và CropLife Châu Á.

Kế hoạch này nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi mang tính hệ thống về quản lý và sử dụng các giải pháp BVTV.

Theo đó, vào tháng 7 năm 2023, Cục Bảo vệ thực vật và CropLife châu Á thực hiện ký kết hợp tác Chương trình “Khung quản lý thuốc bảo vệ thực vật bền vững” (tên tiếng anh là Sustainable Pesticide Managemeng Framework – SPMF) giai đoạn 2023 – 2028. Chương trình tiếp tục thể hiện cam kết của CropLife trong việc hỗ trợ Bộ NN&PTNT và Cục Bảo vệ thực vật trong quá trình chuyển đổi sang các hệ thống lương thực và môi trường bền vững hơn để bảo vệ sức khỏe con người, môi trường và nâng cao chất lượng nông sản.

Theo Chương trình hợp tác, CropLife sẽ hỗ trợ tối đa hoá nỗ lực của ngành, thúc đẩy triển khai khung sử dụng và quản lý các giải pháp bảo vệ thực vật bền vững song song với việc đẩy nhanh tiến trình ứng dụng đổi mới khoa học trong nông nghiệp.

Việc ký kết chương trình hợp tác “Khung quản lý thuốc bảo vệ thực vật bền vững” năm 2024 đánh dấu hai bên sẽ chính thức cụ thể hoá và triển khai các hoạt động theo khuôn khổ hợp tác này. Các nội dung chính được thực hiện năm 2024 gồm: rà soát, đánh giá và kiện toàn hệ thống chính sách quản lý và sử dụng thuốc BVTV một cách khoa học, tiên tiến, hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế và quy định của các nước; đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp tiên tiến về thuốc BVTV; xây dựng các nền tảng, đào tạo, tập huấn và đổi mới phương thức tiếp cận nâng cao hiệu quả sử dụng thuốc BVTV có trách nhiệm, an toàn và hiệu quả; đẩy mạnh truyền thông về vai trò của thuốc BVTV, ứng dụng các giải pháp mới và kết quả hợp tác giữa Cục và Croplife Việt Nam trong triển khai khung quản lý thuốc BVTV bền vững.

Phát biểu tại Lễ Ký kết, Ông Huỳnh Tấn Đạt, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật cho biết: “Cục Bảo vệ thực vật đánh giá cao hỗ trợ tích cực từ phía Croplife Việt Nam trong những năm vừa qua nhằm thúc đẩy quản lý, sử dụng thuốc BVTV bền vững, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng nông sản trong bối cảnh diện tích sản xuất giảm. Sau khi ký kết bản hợp tác này, hai bên sẽ tiếp tục cùng nhau xác định rõ các nhiệm vụ ưu tiên và chi tiết từng nội dung để triển khai trong thời gian tới đúng kế hoạch và hiệu quả”.

Ông Đặng Văn Bảo, Chủ tịch CropLife Việt Nam chia sẻ thêm: “Hiệp hội CropLife Việt Nam vui mừng khi hai bên chính thức ký kết chương trình làm việc năm đầu tiên của chương trình SPMF để hiện thực hoá cam kết đã thống nhất trước đó cũng như tiếp nối tiếp nối thành công và kết quả đạt được trong chương trình hợp tác trong giai đoạn 5 năm qua. Chúng tôi tin rằng đẩy mạnh hợp tác với cơ quan quản lý nhà nước và các đối tác ngành tại Việt Nam là điều kiện tiên quyết để đảm bảo thành công của dự án, do đó chúng tôi rất vui mừng vì đã luôn nhận được sự đồng hành phối hợp của lãnh đạo bộ cùng Cục Bảo vệ thực vật đối với các đề xuất và hoạt động của chúng tôi.”

Các kết quả dự kiến sẽ góp phần nâng cao năng lực của ngành, đảm bảo các mục tiêu cốt lõi trong chiến lược phát triển bền vững của Bộ NN&PTNT như chuyển giao kỹ thuật phát triển; đào tạo chuyên môn cho nông dân; nâng cao năng lực quản lý; đẩy mạnh chuyển đổi số; thực hiện chính sách quản lý tương ứng với kinh tế toàn cầu và xây dựng đội ngũ chuyên gia nòng cốt.

Nguồn: Đỗ Hương – Báo điện tử Chính phủ

https://baochinhphu.vn/dong-hanh-phat-trien-nganh-trong-trot-ben-vung-an-toan-102240111175517847.htm