Phát triển cá nhân

Phát Triển Cá Nhân: Khao Khát Học Hỏi và Tự Nâng Cao

Khám phá cách khao khát phát triển, học hỏi và tự nâng cao đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng sự phát triển cá nhân của bạn. Hãy bắt đầu hành trình của bạn ngay hôm nay.

Tỉnh Thanh Hóa cần thực hiện tốt “3 thông”

Tỉnh Thanh Hóa cần thực hiện tốt “3 thông”, gồm cơ chế, chính sách thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản lý, sắp xếp, điều hành thông minh. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Tỉnh Thanh Hóa tập trung 03 khâu đột phá về thể chế, hạ tầng và