Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị chuyên đề ‘Công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, nền tảng tư tưởng của Đảng’

Ngày 14/12 tới đây, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức Hội nghị chuyên đề “Công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, nền tảng tư tưởng của Đảng”.

63e81ae50eb73

Ảnh minh họa. 

Nhằm quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về Luật sư, hành nghề luật sư trong giai đoạn hiện nay và thực hiện công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho đội ngũ Luật sư, theo Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Đoàn Luật sư, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức Hội nghị chuyên đề về “Công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, nền tảng tư tưởng của Đảng”.

Thời gian: Bắt đầu lúc 8h00, thứ năm, ngày 14/12/2023; Địa điểm: Trung tâm Hội Sen Vàng (105B đường Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Chủ trì Hội nghị, trực tiếp quán triệt các nội dung nêu trên: Tiến sĩ Quản Minh Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai.

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai kính đề nghị trưởng các tổ chức hành nghề luật sư, Luật sư thành viên và người thực tập hành nghề luật sư sắp xếp thời gian tham dự. 

Ngoài ra, Hội nghị kết hợp bồi dưỡng bắt buộc đợt cuối cùng trong năm, các Luật sư sẽ đuợc cấp chứng nhận hoàn thành bồi dưỡng bắt buộc 4 giờ (nếu chưa tham gia). 

Nguồn: PV – Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam