Điều kiện xét thăng hạng đặc cách chức danh nghề nghiệp

Theo phản ánh của ông Văn Tuyên (Lào Cai), Khoản 4 Điều 17 Thông tư số 07/2023/TT-BLĐTBXH quy định việc xét thăng hạng đặc cách chức danh giáo dục nghề nghiệp được thực hiện theo Điều 41 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, tuy nhiên chưa có quy định cụ thể đối với trường hợp cụ thể.
Điều kiện xét thăng hạng đặc cách chức danh nghề nghiệp

Ông Tuyên nêu ví dụ: Một giảng viên trường cao đẳng, có trình độ tiến sĩ, đã được xếp chức danh giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (hạng III), mã V.09.02.03, hệ số lương 3,0; bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp ngày 15/3/2017, nhiều lần được các cấp tặng thưởng danh hiệu và khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ. Từ năm 2020 đến nay, giảng viên này luôn được cơ quan có thẩm quyền đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thành tích cụ thể như sau:

– Năm 2021 và 2023, được tặng Bằng khen của UBND tỉnh;

– Năm 2021-2023, liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm 2023, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh;

– Năm 2022: Đạt danh hiệu nhà giáo trẻ tiêu biểu của tỉnh;

– Chủ biên 01 giáo trình đào tạo; tác giả của trên 20 bài báo khoa học đăng trên tạp chí uy tín trong nước và quốc tế;

– Chủ trì 3 đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở (1 đề tài được công nhận hiệu quả và phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh), thành viên 1 dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh;

– Thành viên tham gia xây dựng 4 chương trình đào tạo ngành/nghề được phân công giảng dạy.

Về tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng; giảng viên nêu trên đã đáp ứng đầy đủ hồ sơ, chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính hạng II (mã V.09.02.02).

Theo như các thành tích, trình độ chuyên môn và hồ sơ đào tạo bồi dưỡng đầy đủ ở trên thì giảng viên này có đủ điều kiện xét đặc cách thăng hạng lên giảng viên chính hạng II (mã số V.09.02.02) hay không?

Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điều 41 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, giảng viên nêu trên không thuộc trường hợp xét thăng hạng đặc cách chức danh nghề nghiệp.

Nguồn: Đăng Khôi – Báo điện tử Chính phủ