Đẩy nhanh tiến độ giải ngân một số dự án ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với sự cần thiết xem xét, quyết định một số nội dung của chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân một số dự án, tiểu dự án trong Chương trình.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân một số dự án ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số- Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khẳng định cơ bản nhất trí với sự cần thiết xem xét, quyết định một số nội dung của chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi – Ảnh: VGP/ĐH

Tại Phiên họp thứ 32 diễn ra vào chiều 16/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét Tờ trình về đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2023.

Tại Phiên họp, các đại biểu nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh trình bày tóm tắt Tờ Trình về việc hoàn thiện hồ sơ Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030; nghe Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm trình bày Báo cáo thẩm tra về đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu thảo luận tại phiên họp, kết luận về nội dung này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao công tác chuẩn bị Hồ sơ đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030. Hồ sơ đã được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, cơ bản đảm bảo điều kiện theo quy định. Đồng thời, Ủy ban thường vụ Quốc hội đánh giá cao Thường trực Hội đồng dân tộc cũng như các Ủy ban của Quốc hội đã tham gia ý kiến hoàn thiện Báo cáo thẩm tra có chất lượng, chỉ ra nhiều nội dung cụ thể, góp ý hết sức chi tiết.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khẳng định cơ bản nhất trí với sự cần thiết xem xét, quyết định một số nội dung của chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân một số Dự án, Tiểu dự án trong Chương trình.

Nhấn mạnh đây là nội dung sẽ tác động lớn đến sự phát triển của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo cũng như cơ quan chủ trì thẩm tra cần lưu ý các nội dung mà đại biểu có ý kiến. Đề nghị Chính phủ bổ sung báo cáo làm rõ sự cần thiết, tính cấp bách, rà soát danh mục đầu tư, báo cáo đánh giá tác động chính sách khi điều chỉnh chủ trương đầu tư và phụ lục vốn đầu tư, trong đó lưu ý đối với đơn vị sự nghiệp công lập và các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú.

Đồng thời, làm rõ quy hoạch, kế hoạch phát triển của đơn vị cơ sở trong hệ thống giáo dục đào tạo các giai đoạn tiếp theo, mức độ đáp ứng nhu cầu, hiệu quả mang lại cho đơn vị thụ hưởng và cho đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đối với các đối tượng là di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu của các dân tộc thiểu số, các trung tâm y tế, bệnh viện tuyến huyện, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị bổ sung, rà soát danh mục, đảm bảo đúng mục tiêu Chương trình.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân một số dự án ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số- Ảnh 2.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2023 – Ảnh: VGP/ĐH

Bên cạnh đó là bổ sung đánh giá, làm rõ tính khả thi của việc đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu Chương trình cũng như việc triển khai thực hiện một số Dự án của Chương trình để giải quyết vấn đề cấp bách, bức xúc cho đồng bào như nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, hỗ trợ sản xuất, bảo đảm cơ sở xem xét mức độ ưu tiên đầu tư Chương trình.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị trình Quốc hội xem xét đưa vào Nghị quyết chung của kỳ họp. Nội dung là giao Chính phủ chịu trách nhiệm rà soát, điều chỉnh danh mục đầu tư nằm ngoài địa bàn thực hiện quy định tại Nghị quyết số 120/2020/QH14, đảm bảo các nguyên tắc, hiệu quả đầu tư, mục tiêu của Chương trình. Đồng thời khẩn trương sửa đổi, bổ sung các văn bản theo thẩm quyền để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình.

Trên cơ sở các ý kiến tại Phiên họp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện Hồ sơ trước ngày 30/4/2024. Hội đồng Dân tộc hoàn thiện Báo cáo thẩm tra trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV theo đúng quy định./.

Nguồn: Nguyễn Hoàng – Báo điện tử chính phủ

https://baochinhphu.vn/day-nhanh-tien-do-giai-ngan-mot-so-du-an-o-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-10224041620311254.htm