ĐẠI DIỆN THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM VÀ CHUYÊN GIA DỰ ÁN JICA KHẢO SÁT CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH QUẢNG BÌNH

Ngày 01/12/2023, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư và Hội đồng Khen thưởng – Kỷ luật. đã có buổi làm việc với Đoàn công tác khảo sát truyền thông và chuyển đổi số của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Tại Văn phòng Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Bình, Đoàn công tác khảo sát truyền thông và chuyển đổi số của Liên đoàn Luật sư Việt Nam do Tiến sỹ, luật sư Đỗ Ngọc Thịnh Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Viêt Nam cùng ông Tsukahara masanori chuyên gia Dự án Jica, cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam, tham dự có Luật sư Trần Thùy Dung, Phó Chủ nhiệm Ủy ban quan hệ quốc tế Liên đoàn . Đón tiếp và làm việc với Đoàn, về phía Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Bình có Ban Chủ nhiệm và Hội đồng Khen thưởng – Kỷ luật.

D6cqKrSB1nN6AAAAAElFTkSuQmCC 2

BAN CHỦ NHIỆM ĐÓN ĐOÀN TẠI SÂN BAY TP. ĐỒNG HỚI

Tại buổi làm việc, Luật sư Đoàn Công Kê – Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Bình đã trình bày Báo cáo về nội dung làm việc theo yêu cầu của Đoàn khảo sát và một số hoạt động đáng quan tâm:

Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Bình từ ngày thành lập đến nay đã qua 33 năm hoạt động, phát triển và trưởng thành. Qua 7 kỳ đại hội. Đoàn luật sư tỉnh Quảng Bình có tổng số 53 luật sư hoạt động tại 16 tổ chức hành nghề luật sư (5 công ty luật và 11 Văn phòng luật sư); 01 Trung tâm tư vấn pháp luật; có 07 luật sư hành nghề với tư cách cá nhân. Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy vai trò tự quản, tăng cường công tác phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đoàn thể để giám sát hoạt động hành nghề của luật sư là thành viên của Đoàn. Thực hiện đầy đủ vai trò, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật luật sư, Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, đặc biệt là việc củng cố, kiện toàn Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư. Phối hợp với sở Tư pháp giám sát hoạt động của 6 Chi nhánh luật của cá tổ chức hành nghề luật sư các tỉnh bạn đăng ký hoạt động tại tỉnh Quảng Bình.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện Bộ Quy tắc Đạo đức nghề nghiệp và Ứng xử của luật sư Việt Nam cho đội ngũ luật sư. Ban Chủ nhiệm xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm rèn luyện về bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, góp phần vào việc giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội, phát triển kinh tế và hội nhập. Đây là nhiệm vụ thường xuyên được tổ chức thực hiện với hình thức triển khai, quán triệt về đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, kết hợp với việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với việc học tập Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp của luật sư Việt Nam.

Chất lượng hoạt động các luật sư và tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh đã từng bước được nâng cao, góp phần tích cực vào việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị can, bị cáo và các đương sự trước Toà án, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân, các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội khác. Bên cạnh đó, các tổ chức hành nghề luật sư còn hỗ trợ hiệu quả cho các cá nhân, doanh nghiệp thông qua hoạt động tư vấn pháp luật và các dịch vụ pháp lý khác trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại, hình sự, dân sự, lao động, hôn nhân gia đình…Đặc biệt luật sư đã thể hiện tích cực vai trò xã hội thông qua các hoạt động trợ giúp pháp lý, là một trong những kênh tổ chức hòa giải giữa các đương sự có tranh chấp hiệu quả, hạn chế được nhiều vụ việc không phải đưa ra tòa án xét xử, góp phần vào việc ổn định tình hình tranh chấp tại các địa phương.

Về công tác truyền thông: Nhận thức ý nghĩa của công tác truyền thông liên quan đến tuyên truyền luật luật sư, xây dựng hình ảnh uy tín của luật sư, là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan tổ chức có hiệu quả nhất tại Tòa án; góp phần giảm thiểu các vụ án oan sai, bảo vệ tốt nhất quyền lợi của khách hàng trên cơ sở các quy định của pháp luật, qua đó vị thế của luật sư trong xã hội. Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Bình thời gian qua đã thực hiện tương đối tốt về công tác này. Mục đích tuyên truyền nâng cao hình ảnh, vị thế của Đoàn Luật sư, tuyên truyền các giá trị nhân đạo. Thay đổi nhận thức hành vi của cộng đồng, vận động các thành viên gia nhập đoàn luật sư, vận động chính sách. đã có nhiều biện pháp, giải pháp trong công tác chỉ đạo, điều hành nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền: tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan Báo, Đài phát thanh truyền hình của tỉnh các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh để phối hợp tuyên truyền.

Các hình thức truyền thông bao gồm: truyền thông trực tiếp, thuyết trình trực tiếp cho người nghe tại cộng đồng, truyền thông đại chúng (tuyên truyền thông qua truyền hình, đài phát thanh, báo chí) và truyền thông gián tiếp (thông qua các hội nghị, hội thảo, báo cáo, tài liệu…).

Thông qua các phương tiện truyền thông bao gồm: Viết bài đăng lên Báo Quảng Bình, báo điện tử, viết bài liên quan đến lĩnh vực pháp luật, gửi đăng lên bản tin sở Tư pháp; điện thoại, Internet, trang Website của Đoàn luật sư, Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh trả lời phỏng vấn nội dung liên quan đến luật sư và pháp luật; tư vấn cho các donh nghiệp vừa và nhỏ.v.v.

Hiên Đoàn Luật sư Quảng Bình có trang Website: doanluatsuquangbinh.vn, Trang Web có nhiều chuyên mục phong phú, đăng tải các nội dung liên quan đến pháp luật và luật sư tư vấn cho Nhân dân trên các lĩnh vực, Ngoài ra có các trang Facebook của các luật sư đồng nghiệp để đăng tải các thông tin từ hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư và luật sư, trả lời, giải đáp thức mắc, đưa tin , hình ảnh hoạt động của luật sư..

D9Knqhnp3n19AAAAABJRU5ErkJggg 2

LS. ĐOÀN CÔNG KÊ CHỦ NHIỆM BÁO CÁO VỚI ĐOÀN CÔNG TÁC

Công tác chuyển đổi số: Để ứng dụng cơ sở hạ tầng của công nghệ thông tin vào họat động quản lý, tại văn phòng luật sư tỉnh Quảng Bình hiện trang bị 3 máy tính để bàn, 02 máy tính xách tay (laptop); 03 máy in tài liệu; 01 máy Scan để quét lại các giấy tờ bản cứng để lưu lại thành các file hình ảnh trên máy tính, điện thoại, dữ liệu, hình ảnh, file lưu trữ trên máy tính. Và chuyển các file yêu cầu phải có đóng đấu. Hầu hết các tổ chức hành nghề luật sư đều có máy tinh xách tay và máy tính bàn và có điện thoại thông minh để phục vụ cho công việc của luật sư và kết nối mạng. Ứng dụng ADSL cho truy nhập Internet tốc độ cao và sử dụng các dịch vụ trên Internet một cách nhanh hơn.

Thực hiện tra cứu án lệ trên Internet, qua thư viện án lệ của Tòa án nhân dân tối cao, thư viện pháp luật, qua hệ thống cung cấp dữ liệu vầ văn bản pháp luật của Bộ tư pháp và trên Công báo của Văn phòng Chính phủ. Và một số bản án do Tòa án nhân dân Tối cao công bố theo quy định của pháp luật trên mạng Iternet.

Sử dụng công cụ tìm kiếm trên Google. Ban Chủ nhiệm đã có những hướng dẫn để các luật sư thành viên và các tổ chức hành nghề luật sư chuyển đổi nhận thức, đổi mới tư duy về hoạt động hành chính thông thường, mà phải áp dụng công nghệ truyền tải trên mạng. Hướng thực hiện chuyển đổi số nhằm nâng cao nhận thức của các luật sư về vai trò của việc ứng dụng công nghệ thông tin và việc sử dụng dữ liệu điện tử, góp phần phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành trong Đoàn Luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư và luật sư đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ công nghệ 4.0. Đã thiết lập  trang Website của Đoàn luật sư: doanluatsuquangbinh.vn; Kết nối điện thoại điện thoại mạng Internet qua hệ thống wife; 100% luật sư thành viên và tổ chức hành nghề luật sư đều có hòm thư điện tử và sử dụng hòm thư điện tử, đảm bảo công tác chỉ đạo điều hành, chuyển nhận văn bản nội bộ và văn bản của các ngành liên quan được thực hiện thông qua hệ thống thư điện tử; Thiết lập trang zalo “doanluatsuquangbinh” để truyền tải thông tin, các văn bản nội bộ Đoàn Luật sư; Đã triển khai hệ thống Quản lý văn bản lưu trữ trên máy tinh và trên google drive; Sử dụng Phần mềm DAS hoạt động của kế toán; phần mềm hóa đơn điện tử và chữ ký số điện; Sử dụng tính năng trên mạng Google Drive  dịch vụ lưu trữ và đồng bộ hóa tập tin được tạo bởi Google, lưu trữ tập tin trên đám mây, chia sẻ tập tin, và chỉnh sửa tài liệu, văn bản, bảng tính. Tra cứu văn bản pháp luật, tra cứu án lệ…..

Ông Tsukahara masanori chuyên gia Dự án Jica, phát biểu chia sẻ: Đoàn luật sư tỉnh Quảng Bình có nhiều hoạt động truyền thông và chuyển đổi số và nhấn mạnh: Công tác truyền thông có hai ý nghĩa, làm cho mọi người hiểu về ý nghĩa và chức năng hoạt động của luật sư và nâng cao nhận thức của người dân về pháp luật, ở Nhật bản cũng có những hoạt động tương tự. Nên so sánh những điểm làm được và chưa làm được để rút kinh nghiệm. Công tác chuyển số ở Nhật Bản vẫn áp dụng nhưng phụ thuộc vào kinh phí rất đắt đỏ, vì vậy tùy theo tình hình để áp dụng cho có hiệu quả.wDzl0hLzLnjNgAAAABJRU5ErkJggg 2

ÔNG MANSANORI TSUKAHARA – CHUYÊN GIA DÀI HẠN CỦA DỰ ÁN JICA PHÁT BIỂU

Luật sư, tiến sỹ Đỗ Ngọc Thịnh phát biểu: Về hai lĩnh vực Đoàn khảo sát, Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Bình làm tương đối tốt, đã triển khai rộng đến các tổ chức hành nghề luật sư và luật sư, ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Bình, đã có phần đáp ứng được nhu cầu sử dụng pháp lý của người dân. LS. TS Đỗ Ngọc Thịnh cũng chia sẻ những khó khăn với Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Bình, luật sư có uy tính, có thương hiệu còn ít, đây cũng khó khăn chung của nhiều tỉnh, nên học tập các nước làm công tác chuyển đổi số tốt như Nhật Bản, Hàn Quốc đang đứng đầu của chuyển đổi số. Yêu cầu Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Bình tiếp tục hoàn thiện công tác chuyển đổi số kể cả luật sư cao tuổi. Hoạt động có hiệu quả hơn, khoa học, chuyên nghiệp hơn tạo được niềm tin của nhân dân và các cơ quan, ban, ngành. Yêu cầu Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Bình tổ chức Đại hội hết nhiệm kỳ đúng theo hướng dẫn số 01/HD-HĐLSTQ ngày 06/3/2023.

biv040Kz9mWF8kAAAAAElFTkSuQmCC 2

LS. TS ĐỖ NGỌC THINH VÀ ÔNG TSUKAHARA MASANORI CHỦ TRÌ BUỔI HỌP

 

Cuối buổi làm việc, Đoàn công tác đến thăm trụ sở Công ty Luật TNHH Gia Thành đóng tại trung tâm thành phố Đồng Hới, là một trong những tổ chức hành nghề luật sư hoạt động tương đối tốt và đang xây dựng thương hiệu từng bước đi vào hoạt động chuyên nghiệp hơn./.

Nguồn: Đoàn Luật Sư Tỉnh Quảng Bình

https://doanluatsuquangbinh.vn/SCHOOL/PortalDetail/Nghien_cuu_-_trao/IAI_DIDN_THUONG_TRYC/725/1693