Đà Nẵng đưa Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống

Đà Nẵng xác định, đưa Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng năm 2024 đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Đà Nẵng đưa Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống- Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân phát biểu tại hội nghị – Ảnh: VGP/Lưu Hương

Ngày 23/5, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức hội nghị phổ biến, tuyên truyền triển khai, thi hành Luật Đất đai năm 2024 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tới hơn 60 điểm cầu tại UBND các quận, huyện, phường, xã, các tổ chức, đơn vị trên địa bàn Thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân cho biết, sau khi Luật Đất đai năm 2024 được ban hành, nhận thức được tầm quan trọng phải sớm đưa luật này vào cuộc sống, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt trong việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để báo cáo Quốc hội cho phép luật có hiệu lực sớm.

Đến nay, tất cả các thủ tục, như: Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền; công tác triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai năm 2024… đã được cả nước gấp rút tiến hành.

Thời gian qua, Bộ TN&MT đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định triển khai Luật Đất đai năm 2024 trên phạm vi toàn quốc và cũng đã tổ chức hội nghị toàn quốc về triển khai luật này.

Đà Nẵng đưa Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống- Ảnh 2.

Đà Nẵng triển khai phổ biến, tuyên truyền Luật Đất đai năm 2024 – Ảnh: VGP/Lưu Hương

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh thông tin, sau hơn 10 năm thực hiện Luật Đất đai năm 2013, công tác quản lý đất đai đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo ra hàng lang pháp lý đồng bộ, chặt chẽ, khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả về đất đai.

Tuy nhiên, quá trình thực thi các quy định của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng đất đai vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc, như công tác xác định giá đất, công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, thiết lập và quản trị cơ sở dữ liệu về đất đai…

Theo ông Hồ Kỳ Minh, Luật Đất đai năm 2024 được Quốc hội thông qua nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách về đất đai phù hợp với phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; giải quyết tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong các chính sách, pháp luật có liên quan đến đất đai.

Đồng thời, giải quyết các vấn đề vướng mắc, tồn tại từ thực tiễn công tác quản lý, sử dụng đất; tăng cường quản lý đất đai cả về diện tích, chất lượng, giá trị kinh tế; bảo đảm hài hòa quyền và lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư; thúc đẩy thương mại hóa quyền sử dụng đất, phát triển thị trường bất động sản minh bạch, lành mạnh.

Cùng với đó, thiết lập hệ thống quản lý đất đai hiện đại, minh bạch, hiệu quả, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai; phát huy dân chủ, hạn chế tình trạng khiếu kiện về đất đai.

Triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024, UBND TP. Đà Nẵng xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng năm 2024 đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường, bảo đảm Thành phố sớm thực hiện đúng với tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Thành ủy.

“Luật Đất đai năm 2024 có 16 chương, 260 điều với nhiều quy định mới sẽ tác động sâu rộng đến sự phát triển kinh tế-xã hội của Đà Nẵng, góp phần tháo gỡ một số vướng mắc, bất cập về công tác quản lý đất đai và các lĩnh vực khác có liên quan tại thành phố”, ông Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh.

Lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tiếp thu những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 và trao đổi, đưa ra các nội dung, đề xuất các vấn đề cần được hướng dẫn, làm rõ hơn… cũng như sớm đưa luật vào cuộc sống, tiếp tục thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Nguồn: Lưu Hương – Báo điện tử chính phủ

https://baochinhphu.vn/da-nang-dua-luat-dat-dai-nam-2024-vao-cuoc-song-102240523123007332.htm