Cử tri thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp ủng hộ sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã

Đa số cử tri thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp đã ủng hộ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 của tỉnh Đồng Tháp.

Cử tri thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp ủng hộ sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã- Ảnh 1.

Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, tỉnh đã xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 của tỉnh Đồng Tháp. Cụ thể, nhập Phường 2 vào Phường 1 và xã Mỹ Ngãi vào Phường 11 thuộc thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Trên cơ sở Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 của tỉnh Đồng Tháp, UBND tỉnh chỉ đạo UBND thành phố Cao Lãnh tiến hành rà soát, niêm yết danh sách cử tri và tổ chức tuyên truyền, lấy ý kiến của nhân dân là cử tri ở các đơn vị hành chính chịu ảnh hưởng trực tiếp của việc sắp xếp đơn vị hành chính (Phường 2, Phường 1, Phường 11 và xã Mỹ Ngãi) và đã tiến hành phát phiếu lấy ý kiến cử tri đến từng hộ gia đình, mỗi phiếu lấy ý kiến cử tri bao gồm tất cả cử tri trong hộ gia đình.

Kết quả, đối với việc sắp xếp sáp nhập Phường 2 vào Phường 1 thành Phường 1 (mới), có 12.137/12.709 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 95,5%.

Đối với việc sắp xếp sáp nhập xã Mỹ Ngãi vào Phường 11 thành phường Mỹ Ngãi (mới), có 13.965/14.235 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 98,10%.

Mời bạn đọc xem Báo cáo Tổng hợp ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 của tỉnh Đồng Tháp:

– Báo cáo;

– Phục lục 1;

– Phụ lục 2.

Nguồn: Tuệ Văn – Báo điện tử chính phủ

https://baochinhphu.vn/cu-tri-thanh-pho-cao-lanh-dong-thap-ung-ho-sap-xep-lai-don-vi-hanh-chinh-cap-xa-102240520194824108.htm