Cử tri thành phố Cần Thơ ủng hộ sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã

Đa số cử tri thành phố Cần Thơ đã ủng hộ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 của thành phố Cần Thơ.

Cử tri thành phố Cần Thơ ủng hộ sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã- Ảnh 1.

Một góc quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

UBND thành phố Cần Thơ cho biết, căn cứ các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố, UBND quận Ninh Kiều đã chỉ đạo phòng chuyên môn, UBND các phường: An Cư, An Nghiệp, An Phú, Thới Bình tổ chức thông tin, tuyên truyền về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 đến các cơ quan, tổ chức, đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn thông qua các cuộc họp, hội nghị, hệ thống loa đài truyền thanh, góp phần tạo sự đồng thuận, ủng hộ, thống nhất từ cấp ủy đảng các cấp, hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn.

UBND các phường: An Phú, An Nghiệp, An Cư và Thới Bình đã thực hiện lập và niêm yết danh sách cử tri từ ngày 22/02/2024; thực hiện lấy phiếu ý kiến cử tri từ ngày 26/3/2024 đến ngày 29/3/2024.

Kết quả, có 11.346/11.834 cử tri phường An Cư ủng hộ Đề án, đạt tỷ lệ 95,88%; 5.295/5.448 cử tri phường An Nghiệp ủng hộ Đề án, đạt tỷ lệ 97,19%; 6.728/7.471 cử tri phường An Phú ủng hộ Đề án, đạt tỷ lệ 90,06%; 7.736/7.800 cử tri phường Thới Bình ủng hộ Đề án, đạt tỷ lệ 99,18%.

Các phường An Nghiệp, An Phú, Thới Bình có 429 cử tri không đồng ý (không nêu lý do). Riêng phường An Cư có 488 cử tri không đồng ý với lý do muốn giữ lại tên An Cư sau khi sáp nhập phường mới và còn lo ngại việc chuyển đồi giấy tờ có liên quan, việc giải quyết thủ tục hành chính sẽ quá tải khi sáp nhập phường.

Mời bạn đọc xem Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 của thành phố Cần Thơ:

Nguồn: Tuệ Văn – Báo điện tử chính phủ

https://baochinhphu.vn/cu-tri-thanh-pho-can-tho-ung-ho-sap-xep-lai-don-vi-hanh-chinh-cap-xa-102240416150745873.htm