CPI quý II và 6 tháng đầu năm tăng hơn 4% do học phí, giá dịch vụ y tế tăng

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) quý II/2024 tăng 4,39%, 6 tháng đầu năm tăng 4,08% chủ yếu là do chỉ số giá nhóm giáo dục, nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng. Tính bình quân 6 tháng đầu năm, lạm phát cơ bản chỉ tăng 2,75% so với cùng kỳ năm 2023.

CPI quý II và 6 tháng đầu năm tăng hơn 4% do học phí, giá dịch vụ y tế tăng- Ảnh 1.

Tổng cục Thống kê nhận định, học phí và giá dịch vụ y tế tăng là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến CPI quý II và 6 tháng đầu năm tăng hơn 4%

Phân tích các yếu tố làm tăng CPI quý II và 6 tháng đầu năm 2024, Tổng cục Thống kê cho biết, trong năm học 2023-2024, một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tăng mức học phí theo nghị quyết của HĐND cấp tỉnh. Đồng thời, giá dịch vụ y tế được điều chỉnh theo Thông tư số 22/2023/TT-BYT của Bộ Y tế.

Cụ thể, chỉ số giá nhóm giáo dục quý II/2024 tăng 8,15%, 6 tháng đầu năm tăng 8,58% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá nhóm thuốc và dịch vụ y tế quý II/2024 tăng 7,63%, 6 tháng đầu năm tăng 7,07% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống cũng tăng giá do nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao, làm tăng CPI chung.

Trong đó, chỉ số giá nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng quý II/2024 tăng 5,62%, 6 tháng đầu năm tăng 5,51% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống bình quân quý II/2024 tăng 4,48%, 6 tháng đầu năm tăng 4% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, chỉ số giá nhóm bưu chính, viễn thông là nguyên nhân kéo CPI quý II và 6 tháng đầu năm 2024 giảm do giá điện thoại thế hệ cũ giảm khi các doanh nghiệp áp dụng chương trình giảm giá, kích cầu đối với các dòng điện thoại thông minh đưa ra thị trường sau một thời gian.

Cụ thể, chỉ số giá nhóm bưu chính, viễn thông quý II giảm 1,36%, 6 tháng đầu năm giảm 1,41% so với cùng kỳ năm 2023.

Số liệu của Tổng cục Thống kê cũng chỉ ra rằng, CPI cơ bản (CPI sau khi loại trừ lương thực, thực phẩm tươi sống, năng lượng và mặt hàng do Nhà nước quản lý, bao gồm dịch vụ y tế và giáo dục) tháng 6/2024 tăng 0,18% so với tháng trước, tăng 2,61% so với cùng kỳ năm trước.

Bình quân 6 tháng đầu năm 2024, lạm phát cơ bản tăng 2,75% so với cùng kỳ năm 2023, thấp hơn mức CPI bình quân chung (tăng 4,08%), chủ yếu do giá lương thực, điện, dịch vụ giáo dục và dịch vụ y tế là yếu tố tác động làm tăng CPI, nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.

Nguồn: Minh Ngọc – Báo điện tử chính phủ

https://baochinhphu.vn/cpi-quy-ii-va-6-thang-dau-nam-tang-hon-4-do-hoc-phi-gia-dich-vu-y-te-tang-102240629105831086.htm