Bưu chính – Viễn thông

Bưu Chính – Viễn Thông: Tin Tức, Công Nghệ, Cập Nhật Liên Tục

Khám phá thế giới của bưu chính và viễn thông với tin tức về công nghệ, sự kiện, và cập nhật liên tục hàng ngày trên Báo Tin Tức 247. Tổng hợp tin tức và xu hướng mới nhất trong ngành

Những điểm mới của Luật Viễn thông (sửa đổi)

Ngày 24/11/2023, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Viễn thông (sửa đổi) với tỷ lệ tán thành 94,74%. Việc sửa đổi Luật Viễn thông nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về phát triển hạ tầng viễn thông tạo nền tảng cho phát triển kinh tế số,