Chi trả 18.000 tỷ đồng lương hưu, trợ cấp BHXH cho hơn 3,3 triệu người

Trong kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024, Bưu điện Việt Nam sẽ thực hiện chi trả cho hơn 3,3 triệu người hưởng với tổng số tiền trên 18.000 tỷ đồng.

Chi trả 18.000 tỷ đồng lương hưu, trợ cấp BHXH cho hơn 3,3 triệu người- Ảnh 1.

Chi trả 18.000 tỷ đồng lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người – Ảnh: VGP/HM

Việc chi trả tiền qua tài khoản ATM cho người hưởng sẽ được Bưu điện Việt Nam thực hiện ngay khi nhận được danh sách và tiền từ BHXH, chậm nhất là ngày hôm sau. Thời gian chi trả tại các điểm chi trả ở xã, phường, thị trấn bắt đầu từ ngày 2/5 đến hết ngày 10/5, thời gian chi trả tại điểm giao dịch của bưu điện từ ngày 11/5 đến hết 25/5.

Tuy nhiên, tại từng địa phương, Bưu điện các tỉnh/thành phố/trung tâm sẽ phối hợp với cơ quan BHXH các địa phương quyết định thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cụ thể, phù hợp từng địa bàn.

Thời gian bắt đầu chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH của các địa phương không được muộn hơn nhiều ngày so với quy định chung. Thời gian kết thúc cùng ngày với quy định chung.

Khi đến nhận tại điểm chi trả, người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và người nhận thay được ủy quyền, cần mang các giấy tờ theo quy định: thẻ chi trả, giấy ủy quyền còn hiệu lực.

Để đảm bảo phục vụ tốt nhất cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, Bưu điện Việt Nam cũng yêu cầu các bưu điện tỉnh/thành phố/trung tâm bố trí nhân lực tổ chức chi trả kịp thời tại nhà cho người hưởng già yếu, cô đơn, ốm đau, bệnh tật, không có khả năng đi đến nhận, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình chi trả, để xử lý, giải quyết các tình huống phát sinh.

Nguồn: HM – Báo điện tử chính phủ

https://baochinhphu.vn/chi-tra-18000-ty-dong-luong-huu-tro-cap-bhxh-cho-hon-33-trieu-nguoi-10224042712373892.htm