Cập nhật tiến độ đường dây 500kV mạch 3 đến ngày 17/6

Đến ngày 17/6, các đường dây 500kV mạch 3 đã hoàn thành lắp dựng 604 vị trí cột, đang lắp dựng 423/1177 vị trí cột.

Cập nhật tiến độ đường dây 500kV mạch 3 đến ngày 17/6- Ảnh 1.

Ngành điện tổng lực huy động lực lượng hỗ trợ các nhà thầu xây lắp tiến hành dựng cột đường dây 500kV mạch 3 – Ảnh: VGP/ Toàn Thắng

Báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho thấy, đến nay các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối đã hoàn thành bàn giao mặt bằng cho toàn bộ 1177/1177 vị trí móng cột; 99,6% hành lang tuyến (511/513 khoảng néo), còn 2 khoảng néo (KN) chưa bàn giao tại Nghệ An và Nam Định.

Về công tác cung cấp cột thép, toàn bộ các dự án có 75 gói thầu do 18 nhà thầu/liên danh nhà thầu thực hiện, tương ứng gần 139 ngàn tấn thép. Trong đó có 965 vị trí cột sản xuất trong nước và 212 vị trí cột nhập khẩu từ Trung Quốc.

Đến nay đã bàn giao 971/1177 vị trí cột, đạt 83%. Hiện đang bàn giao 188 vị trí cột, 18 vị trí cột còn lại dự kiến hoàn thành bàn giao trước ngày 20/6//2024.

Các vật tư, phụ kiện như dây dẫn, cách điện, cáp quang đã cơ bản hoàn thành bàn giao. Một số cách điện, phụ kiện còn lại của dự án đường dây 500kV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu đang được EVNNPT và Ban Quản lý dự án đôn đốc nhà thầu khẩn trương vận chuyển, bàn giao đến công trường trước ngày 20/6/2024 để triển khai lắp đặt đồng bộ.

Đối với công tác thi công xây dựng, đến ngày 17/6, đã hoàn thành đúc móng cho toàn bộ 1177/1177 vị trí. Hoàn thành lắp dựng 604/1177 vị trí cột, đang lắp dựng 423/1177 vị trí cột. Hoàn thành kéo dây 53/513 khoảng néo, đang thực hiện kéo dây 40/513 khoảng néo.

Trong đó, dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I – Thanh Hóa đã hoàn thành đúc móng toàn bộ 180/180 vị trí. Hoàn thành lắp dựng 175/180 vị trí cột, đang lắp dựng 5/180 vị trí cột. Hoàn thành kéo dây 39/74 khoảng néo, đang kéo dây 20/74 khoảng néo.

Về bàn giao cột thép, dây dẫn, cách điện, cáp quang và phụ kiện đã hoàn thành 100%

Dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I – Phố Nối đã hoàn thành đúc móng toàn bộ 334/334 vị trí. Hoàn thành lắp dựng 185/334 vị trí cột, đang lắp dựng 124/334 vị trí cột. Hoàn thành kéo dây 2/144 khoảng néo, đang kéo dây 14/144 khoảng néo.

Về bàn giao cột thép, dây dẫn, cách điện, cáp quang và phụ kiện, đã hoàn thành 100%. Dự án đường dây 500 kV Quỳnh Lưu – Thanh Hóa đã hoàn thành đúc móng toàn bộ 200/200 vị trí. Hoàn thành lắp dựng 62/200 vị trí cột, đang lắp dựng 93/200 vị trí cột. Hoàn thành kéo dây 2/98 khoảng néo, đang kéo dây 1/98 khoảng néo.

Về cung cấp dây dẫn, cáp quang đã hoàn thành 100% khối lượng. Riêng phần cột thép đã bàn giao 369/463 cột, đang giao 80 cột; 14 cột còn lại dự kiến giao trước 20/6/2024. Phần cách điện và phụ kiện mới bàn giao 98% tổng số bát của cách điện néo; giao 55% tổng số bát cách điện đỡ; đã giao 86% tổng số bộ của phụ kiện néo; đã giao 76% tổng số bộ của phụ kiện đỡ. Phần còn lại dự kiến bàn giao trước 20/6/2024.

Dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu đã hoàn thành đúc móng toàn bộ 463/463 vị trí. Hoàn thành lắp dựng 182/463 vị trí cột, đang lắp dựng 201/463 vị trí cột. Hoàn thành kéo dây 10/197 khoảng néo, đang kéo dây 5/197 khoảng néo.

Với dự án này, công tác cung cấp dây dẫn, cách điện, cáp quang và phụ kiện, đã hoàn thành 100%. Riêng phần cột thép đã bàn giao 127/200 cột; đang giao 69 cột; 04 cột còn lại dự kiến giao trước 20/6/2024.

Theo EVN/EVNNPT, mặc dù đã nỗ lực ngày đêm song công tác thi công dự án đến nay vẫn còn 3 khó khăn cơ bản như cung cấp cột thép do một số nhà thầu chậm tiến độ; nhân lực của nhà thầu cho dựng cột, kéo dây; khó khăn do điều kiện thời tiết nắng mưa thất thường.

Hiện, EVN/EVNNPT đang cùng các lực lượng tham gia dự án tiếp tục nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, bất lợi của thời tiết, thực hiện nhiều giải pháp như tranh thủ thời tiết khô ráo để tập kết vật tư thiết bị đến vị trí thi công, điều chỉnh lịch làm việc linh hoạt theo điều kiện thời tiết, tăng cường tối đa thi công bằng cơ giới đối với các vị trí có thể sử dụng máy cơ giới, phấn đấu đưa Dự án hoàn thành theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn: Toàn Thắng – Báo điện tử chính phủ

https://baochinhphu.vn/cap-nhat-tien-do-duong-day-500kv-mach-3-den-ngay-17-6-102240617113149235.htm