Cần thống nhất nguồn số liệu về tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số

Liên quan đến tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP và GRDP, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông yêu cầu Tổng cục Thống kê tiếp tục rà soát, tổng hợp và hoàn thiện để có được nguồn số liệu thống nhất, tránh trùng lắp, đúng quy định.

Cần thống nhất nguồn số liệu về tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số- Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông

Ngày 4/12, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổ chức Hội thảo “Phương pháp và kết quả đo lường chỉ tiêu tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP, GRDP của Việt Nam”.

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục Thống kê đã triển khai trách nhiệm, nghiêm túc nhiệm vụ được giao về thẩm quyền tính toán và công bố chỉ tiêu tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP, GRDP với nhiều công việc, hoạt động cụ thể.

Chỉ tiêu tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP, GRDP giai đoạn 2020-2022 được Tổng cục Thống kê nghiên cứu và công bố dựa trên cơ sở lý luận và phương pháp tính đã được công nhận, bảo đảm tính so sánh quốc tế cũng như có xét đến sự phù hợp với tình hình chung của cả nước.

Tại hội thảo, đại diện lãnh đạo Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia, Tổng cục Thống kê đã trình bày nội dung về phương pháp đo lường và kết quả biên soạn chỉ tiêu tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP, GRDP tại Việt Nam, bao gồm: Căn cứ pháp lý đo lường kinh tế số ở Việt Nam; nghiên cứu kinh tế số của quốc tế, thực trạng nguồn thông tin và đo lường kinh tế số ở Việt Nam; kết quả đo lường tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP, GRDP; một số tồn tại, hạn chế và giải pháp hoàn thiện kết quả đo lường kinh tế số.

Theo đó, kinh tế số là các hoạt động kinh tế sử dụng công nghệ số làm yếu tố đầu vào chính, sử dụng môi trường số làm không gian hoạt động chính, sử dụng công nghệ thông tin – viễn thông để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành và tối ưu họat động kinh tế. Kinh tế số bao gồm các ngành hỗ trợ kinh tế số (ngành kinh tế số lõi) và các ngành được hỗ trợ bởi ngành kinh tế số (ngành kinh tế được số hóa).

Báo cáo cho biết, tỷ trọng giá trị tăng thêm kinh tế số trong GDP bình quân giai đoạn 2020-2022 đạt khoảng 12,75% và năm 2022 là 12,67%, trong đó ngành kinh tế số lõi đóng góp 7,77% (chiếm 61,29%), số hóa các ngành khác đóng góp 4,91% (chiếm 38,71%).

Cũng tại hội thảo, các đại biểu tham dự trực tiếp và trực tuyến có những trao đổi, góp ý về nội dung liên quan tới phương pháp và kết quả tính toán chỉ tiêu tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP và GRDP của Việt Nam.

Thứ trưởng Trần Duy Đông yêu cầu Tổng cục Thống kê tiếp tục rà soát, tổng hợp và hoàn thiện về phương pháp luận cũng như rà soát các số liệu tổng hợp, đầy đủ hơn nữa với mục tiêu có được nguồn số liệu thống nhất, tránh trùng lắp, đúng quy định, để công bố chính thức chỉ tiêu này theo đúng kế hoạch, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Dự kiến kết quả tính toán chỉ tiêu giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP, GRDP của Việt Nam sẽ được công bố chính thức vào ngày 29/12 tới đây, tại họp báo Công bố tình hình kinh tế – xã hội cả nước năm 2023.

Nguồn: Minh Ngọc – Báo điện tử Chính phủ