Cả nước đã trồng được gần 770 triệu cây, đạt 121,4% kế hoạch

Sau 3 năm thực hiện Đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”, cả nước đã trồng được gần 770 triệu cây xanh, đạt 121,4% kế hoạch (năm 2021, trồng khoảng 182 triệu cây, từ năm 2022-2025, trồng bình quân 204,5 triệu cây/năm).

Cả nước đã trồng được gần 770 triệu cây, đạt 121,4% kế hoạch- Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Quốc Trị phát biểu tại Hội nghị – Ảnh: VGP/Minh Trang

Ngày 12/1, tại TP. Đông Hà, Quảng Trị đã diễn ra Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” của Thủ tướng Chính phủ.

Theo báo cáo của Cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), lũy kế kết quả sau 3 năm thực hiện Đề án, cả nước đã trồng được gần 770 triệu cây, đạt 121,4% so với kế hoạch, gồm: 345 triệu cây xanh phân tán và trồng mới 435 triệu cây xanh tập trung.

Tổng nguồn vốn huy động để thực hiện Đề án trong 3 năm (năm 2021-2023) gần 9.500 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Nhà nước chiếm 23,8%, còn lại vốn ODA, xã hội hóa và các nguồn vốn khác chiếm 76,2%.

Giai đoạn 2024-2025, các bộ, ngành và địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch với tổng số hơn 492 triệu cây, trong đó hơn 275 triệu cây xanh và 98.210 ha rừng trồng (tương đương với hơn 216 triệu cây).

Đặc biệt, năm 2023 đánh một dấu mốc rất quan trọng, đó là Việt Nam chuyển nhượng thành công lượng giảm phát thải (GPT) 10,3 triệu tấn carbon thông qua Ngân hàng Thế giới (WB) với đơn giá 5 USD/tấn CO2 tương đương 51,5 triệu USD (gần 1.200 tỷ đồng).

Đánh giá về những khó khăn, Cục Lâm nghiệp cho biết, quỹ đất trồng rừng mới ngày càng thu hẹp do diện tích đất trống quy hoạch cho lâm nghiệp đã cơ bản được trồng, nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để phát triển kinh tế của địa phương; vốn đầu tư phân bổ cho công tác phát triển rừng hàng năm còn chậm so với yêu cầu của sản xuất; mức hỗ trợ trồng cây phân tán và trồng rừng còn thấp so với thực tiễn sản xuất.

Ngoài ra, công tác quản lý, duy trì và phát triển quỹ đất cây xanh đô thị chưa được quan tâm đúng mức, diện tích đất quy hoạch trồng cây xanh đô thị hiện nay mới chiếm tỉ lệ khoảng 1,2%, thấp hơn nhiều so với các quy chuẩn về quy hoạch đô thị đặt ra.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Quốc Trị đề nghị các đơn vị, địa phương rà soát, đánh giá kết quả đã thực hiện, tiến hành trồng bổ sung tại các khu vực có cây trồng bị thiệt hại, tại các diện tích còn trống cây xanh, theo đúng kế hoạch đã phê duyệt.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền để mọi người hiểu biết lợi ích và tham gia hưởng ứng trồng cây xanh. Quá trình thực hiện phải linh hoạt, chủ động, lựa chọn các loại cây, kỹ thuật trồng, chăm sóc phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của từng vùng, khu vực.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cũng đề nghị Cục Lâm nghiệp và các đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT tổng hợp, xử lý các kiến nghị của các địa phương, báo cáo các vấn đề vượt thẩm quyền, tài liệu hóa kinh nghiệm đã thực hiện để có kế hoạch huy động nguồn lực, tuyên truyền, phổ biến hiệu quả. Các tổ chức, các cá nhân trong nước và quốc tế, tiếp tục quan tâm hỗ trợ để thực hiện chương trình… nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án đặt ra.

Cả nước đã trồng được gần 770 triệu cây, đạt 121,4% kế hoạch- Ảnh 6.

Trao bằng khen của Bộ NN&PTNT cho đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án – Ảnh: VGP/Minh Trang

Riêng đối với tỉnh Quảng Trị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng cho biết, giai đoạn 2021-2025, tỉnh Quảng Trị sẽ trồng trên 15 triệu cây xanh, trong đó trồng 10,7 triệu cây xanh phân tán ở các khu đô thị, vùng nông thôn và trồng 4,3 triệu cây xanh tập trung trong rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng trồng sản xuất, nhằm góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, và ứng phó với biến đổi khí hậu góp phần phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và sự phát triển bền vững của tỉnh.

Năm 2023, diện tích rừng trồng tập trung của tỉnh ước đạt trên 11.500 ha (đạt 153% kế hoạch), cây phân tán 3 triệu cây (đạt 100% kế hoạch), sản xuất cây giống lâm nghiệp hơn 30 triệu cây. Sản lượng gỗ rừng trồng khai thác đến nay đạt 1.008.000 m3/năm (đạt 100% kế hoạch). Tỉnh Quảng Trị phấn đấu hoàn thành mục tiêu Đề án nhằm trở thành trung tâm nguyên liệu gỗ rừng trồng khu vực miền trung.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đã trao bằng khen cho 25 đơn vị và 38 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong triển khai thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh trong giai đoạn 2021-2023.

Nguồn: Minh Trang – Báo điện tử Chính phủ

https://baochinhphu.vn/ca-nuoc-da-trong-duoc-gan-770-trieu-cay-dat-1214-ke-hoach-10224011214431458.htm