Bộ trưởng Lê Thành Long: Tổ chức thi hành dứt điểm những việc có điều kiện thi hành

Chiều 26/12, Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 .

Bộ trưởng Lê Thành Long: Tổ chức thi hành dứt điểm những việc có điều kiện thi hành- Ảnh 1.

Các đại biểu ấn nút khai trưowng hệ thống họp giao ban trực tuyến của Cục THADS Thành phố Hà Nội – Ảnh: VGP/LS

Tham dự Hội nghị có Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi, Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Quang Thái, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành Trung ương và TP. Hà Nội.

Thu hồi hơn 1.000 tỷ đồng từ các đại án tham nhũng, kinh tế

Báo cáo của của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hà Nội cho biết: Trong năm 2023, Cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo tổ chức thi hành án (THA) trong điều kiện số lượng án phải thi hành ngày càng tăng cao (về vụ việc, về số tiền), đặc biệt tăng về các vụ việc liên quan đến đại án hình sự về kinh tế, tham nhũng; chỉ tiêu THA hàng năm tăng cao; điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn….

Năm 2023, trong số án có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 37.874 việc, tăng 1.890 việc (tăng 5%) so với cùng kỳ năm 2022; đạt tỉ lệ 82,97%, tăng 1,58% so với cùng kỳ năm 2022. Vượt 0,37% so với chỉ tiêu của Tổng cục THADS giao.

Về tiền, đã thi hành xong là 14.032.768.485 nghìn đồng, tăng 2.697.770.835 nghìn đồng (tăng 19%) so với cùng kỳ năm 2022; đạt tỉ lệ 46,08%, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2022. Vượt 0,48% so với chỉ tiêu của Tổng cục THADS giao.

Riêng về thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế đã thi hành xong 52 việc (so với cùng kỳ năm 2022 giảm 31 việc), với số tiền là hơn 1.054 tỷ đồng (tăng 350 tỷ đồng so với năm 2022).

Năm 2023, Cục THADS thành phố Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp tổng thể, linh hoạt, phù hợp để chỉ đạo các phòng chuyên môn, các Chi cục bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, triển khai kế hoạch công tác, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp chỉ đạo, lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra, trong đó tập trung chỉ đạo tăng cường kiểm tra đôn đốc, bảo đảm ra quyết định về THADS đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực pháp luật theo quy định.

Cục THADS cho hay, sẽ tiếp tục tập trung quyết liệt chỉ đạo giải quyết các việc liên quan đến án hình sự về kinh tế, tham nhũng, án tín dụng ngân hàng, vụ việc có giá trị thi hành án lớn; tiếp tục chỉ đạo, chấn chỉnh các đơn vị, chấp hành viên thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục thẩm định giá, bán đấu giá tài sản và các trình tự, thủ tục thi hành án; tổ chức kiểm tra công vụ đột xuất tại một số Chi cục THADS trực thuộc để nâng cao kỷ cương, kỷ luật; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành để thực hiện có hiệu quả các Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác THADS, theo dõi án hành chính.

Cục THADS TP. Hà Nội đề nghị Bộ Tư pháp tham mưu cho Chính phủ thể chế hoá các định hướng về công tác THA tại Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới; thường xuyên rà soát tính hợp hiến, tính thống nhất giữa các quy định của Luật THADS và các văn bản pháp luật có liên quan, đánh giá tác động của chính sách để kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế và các quy định pháp luật khác như: Luật Đấu giá tài sản, Luật Công chứng, Luật Nhà ở, Bộ luật Dân sự…để có sự thống nhất, thuận lợi trong việc tổ chức thi hành án…

Tại hội nghị, đại diện một số sở, ngành, Ban chỉ đạo THADS, Chi cục THADS đã tham luận chia sẻ một số kinh nghiệm hay, cách làm mới cũng như phản ánh những khó khăn vướng mắc và đề xuất thêm một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác THADS trên địa bàn.

Bộ trưởng Lê Thành Long: Tổ chức thi hành dứt điểm những việc có điều kiện thi hành- Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị – Ảnh: VGP/LS

Tổng kết, đánh giá để nhân rộng kinh nghiệm hay, khắc phục yếu kém

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, trong lĩnh vực THADS, Hà Nội là địa phương có số việc và số tiền thi hành án hàng năm đứng thứ 2 cả nước, là một trong những địa phương đứng đầu cả nước về số vụ án hình sự tham nhũng, kinh tế được đưa ra truy tố, xét xử, tổ chức thi hành án, trong đó có những “đại án” thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Trong năm 2023, các cơ quan THADS thành phố Hà Nội đã thi hành xong trên 37.000 việc, tương ứng với hơn 14 nghìn tỷ đồng, tức là khoảng gần 16% lượng tiền thi hành xong của toàn Hệ thống THADS. Kết quả công tác THADS, công tác thu hồi tài sản của Cơ quan THADS trên địa bàn thành phố Hà Nội đã trực tiếp góp phần tích cực đến kết quả thi hành án chung của toàn quốc.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Bộ trưởng Lê Thành Long cũng thẳng thắn chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế cần sớm được khắc phục trong thời gian tới.

Đó là, kết quả giải quyết án tín dụng, ngân hàng còn thấp, với trên 100 vụ việc đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản (chiếm tỷ lệ 35%); vẫn còn lượng việc tương đối lớn, thuộc diện không có điều kiện THA, tồn đọng trong nhiều năm nhưng chưa có cơ chế giải quyết, nhiều vụ việc không đủ điều kiện hoặc không thuộc trường hợp xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án, nên số lượng tăng lũy kế theo từng năm; một số cơ quan THADS còn chưa chủ động phối hợp với cơ quan, ban ngành có liên quan, đặc biệt là cơ quan kiểm sát trên địa bàn để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án.

Bộ trưởng nêu rõ, năm 2024, Tòa án sẽ xét xử một số đại án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp và các vụ án dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án do Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi chỉ đạo.

Vì thế, các cơ quan THADS thành phố Hà Nội cần phải tổng kết đánh giá kỹ để nhân rộng những kinh nghiệm hay, khắc phục triệt những tồn tại, hạn chế, yếu kém; tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS theo hướng rút ngắn thời gian, giảm thiểu chi phí, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan trong THADS, phát huy vai trò của người đứng đầu trong quản lý chỉ đạo điều hành.

Theo đó, từng công chức các cơ quan THADS cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc những thách thức, yêu cầu nhiệm vụ, tiếp tục nỗ lực, phấn đấu làm tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao, cùng chuyển mình mạnh mẽ với quyết tâm của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tư pháp và thực sự phải là đầu tầu, xứng đáng với vị thế của các cơ quan THADS của Thủ đô Hà Nội.

Cơ bản nhất trí với các nhiệm vụ trọng tâm, Bộ trưởng Lê Thành Long đề nghị Cục THADS thành phố tập trung thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Thành ủy, UBND Thành phố liên quan đến công tác THADS; tổ chức triển khai đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các mặt công tác ngay từ những ngày đầu năm công tác.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát, quyết liệt, trách nhiệm, an toàn, hiệu quả, bám sát tình hình cơ sở và thực tiễn công tác THADS, THAHC.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với công tác THADS, THAHC theo hướng sâu sát, chất lượng và hiệu quả; tiếp tục bảo đảm kỷ luật, kỷ cương công vụ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác THAHC. Tăng cường phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, phòng ngừa vi phạm trong công tác THADS.

Tổ chức thi hành dứt điểm những việc có điều kiện thi hành

Bộ trưởng Lê Thành Long lưu ý, quyết liệt chỉ đạo tổ chức thi hành dứt điểm những việc có điều kiện thi hành; tập trung nguồn lực để thi hành có hiệu quả các vụ án thuộc danh sách án Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo và Ban Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội về phòng, chống tham nhũng tiêu cực theo dõi, đặc biệt là các vụ việc trọng điểm, phức tạp kéo dài, có điều kiện trên một năm chưa thi hành xong, các vụ việc tín dụng, ngân hàng, kiểm soát chặt chẽ tiến độ, kết quả xử lý tài sản, chủ động phối hợp với cơ quan kiểm sát cùng cấp

Chú trọng kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan THADS, đặc biệt là đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý; củng cố, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực của đội ngũ Chấp hành viên, công chức làm công tác THADS đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. Rà soát, bổ sung và hoàn thiện các quy trình, quy định, quy chế của cơ quan theo quy định mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường tham mưu cho Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS đảm bảo nguồn lực cần thiết để hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ cho các cơ quan THADS TP Hà Nội.

Phát huy hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp trong các mặt công tác THADS, xác định đây là một trong những giải pháp quan trọng để hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ. Đặc biệt là phối hợp với VKSND trên địa bàn để chủ động kiểm sát hồ sơ các vụ việc đưa tài sản ra bán đấu giá, hạn chế tối đa việc phát sinh trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, Thành ủy và UBND Thành phố nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trong công tác THADS, Thành ủy đã có chỉ thị chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc. Ghi nhận kết quả THA toàn diện của Cục THADS TP. Hà Nội, Chủ tịch UBND TP cũng chia sẻ những áp lực khi nhiều nơi Chấp hành viên đang phải thi hành lượng việc rất lớn, do đó Chủ tịch đề nghị “Ngành đặc thù nên cần có sự ưu tiên về biên chế U.BND TP sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và trong điều kiện cho phép sẽ hỗ trợ thêm nguồn lực cho các cơ quan THADS”.

Chủ tịch Trần Sỹ Thanh cũng mong muốn, THADS Thành phố tiếp tục quan tâm bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng hình ảnh đẹp, xứng đáng với vai trò, vị trí cán bộ thực thi công lý và thường xuyên tranh thủ lãnh đạo địa phương; phát huy thế mạnh ngành dọc…để nâng cao hiệu quả công tác THADS.

Tại Hội nghị, Cục THADS Thành phố đã tổ chức khánh thành hệ thống họp giao ban trực tuyến. Cục THADS Hà Nội là đơn vị đầu tiên trong cả nước thực hiện triển khai hệ thống họp giao ban trực tuyến, là bước đột phá trong ứng dụng công nghệ thông tin. Với điểm cầu chính tại Cục THADS kết nối 30 Chi cục trực thuộc trên địa bàn Thủ đô.

Nguồn: Lê Sơn – Báo điện tử Chính phủ

https://baochinhphu.vn/bo-truong-le-thanh-long-to-chuc-thi-hanh-dut-diem-nhung-viec-co-dieu-kien-thi-hanh-102231227123123944.htm