Bộ Tài chính tăng cường hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 124/QĐ-BTC về Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Bộ Tài chính năm 2024.

Bộ Tài chính tăng cường hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa- Ảnh 1.

Theo Quyết định, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thuộc bộ hỗ trợ cho các doanh nghiệp được tiếp cận thông tin pháp luật, các quy định của pháp luật tài chính chính xác, kịp thời, đầy đủ và phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. Đồng thời, việc tiếp cận đảm bảo đúng nội dung, hình thức và phương pháp, theo quy định của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).

Các đơn vị lồng ghép, kết hợp hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp với các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người nộp thuế, người khai hải quan và các hoạt động quản lý nhà nước khác theo chức năng. Đồng thời, các đơn vị tăng cường phối hợp giữa cơ quan nhà nước với các tổ chức đại diện của doanh nghiệp trong việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Bộ trưởng chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính tổ chức truyền thông, tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về tài chính cho DNNVV dưới các hình thức như: tổ chức hội nghị phổ biến, tập huấn kiến thức pháp luật; tổ chức tọa đàm, đối thoại, bồi dưỡng kiến thức tài chính cho DNNVV; xây dựng, biên soạn cấp phát ấn phẩm, tài liệu, tờ rơi, tờ gấp… phổ biến, giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật…

Trong năm 2024, các đơn vị ngành Tài chính thực hiện hỗ trợ pháp lý, lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo văn bản đối với nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 26/2023/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan; nghị định sửa đổi Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ; nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 132/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với DN có giao dịch liên kết…

Tổ chức các hội nghị đối thoại DNNVV để tháo gỡ khó khăn, giải đáp vướng mắc

Bộ trưởng yêu cầu Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chủ trì phối hợp với Vụ Pháp chế, Cục Quản lý giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí và các đơn vị có liên quan tiếp nhận kiến nghị, câu hỏi của DN (bao gồm DNNVV) liên quan đến các quy định về thuế, hải quan, chứng khoán. Trên cơ sở đó, các đơn vị này tổ chức các hội nghị đối thoại DNNVV để tháo gỡ khó khăn, giải đáp vướng trong thực tiễn áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời giải đáp trực tiếp trên cổng thông tin điện tử.

Các đơn vị khác thuộc Bộ Tài chính tiếp nhận các vướng mắc, kiến nghị và giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp thông qua các hình thức: giải đáp bằng văn bản; giải đáp thông qua mạng điện tử; giải đáp trực tiếp hoặc thông qua điện thoại và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Lan Phương – Báo điện tử Chính phủ

https://baochinhphu.vn/bo-tai-chinh-tang-cuong-ho-tro-phap-ly-cho-doanh-nghiep-nho-va-vua-102240124095119507.htm