Bổ nhiệm lãnh đạo Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia và Cục Dân số

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa trao quyết định điều động, bổ nhiệm Cục trưởng Cục Dân số và Giám đốc Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia.

Bổ nhiệm lãnh đạo Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia và Cục Dân số- Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Dân số và Giám đốc Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Y tế điều động, bổ nhiệm ông Lê Thanh Dũng, Thạc sĩ Quản lý hành chính công, Bác sĩ, cử nhân Luật kinh tế, Giám đốc Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia giữ chức vụ Cục trưởng Cục Dân số, Bộ Y tế. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Quyết định có hiệu lực từ ngày 3/1/2024.

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đã điều động, bổ nhiệm ông Lê Thành Công, Thạc sĩ Quản lý hành chính công, cử nhân kinh tế, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính giữ chức Giám đốc Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia, Bộ Y tế. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Quyết định có hiệu lực từ ngày 3/1/2024.

Tại buổi lễ trao quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ, Bộ trưởng Đào Hồng Lan mong muốn, trên cương vị công tác vừa được bổ nhiệm, các đồng chí Lê Thanh Dũng, Lê Thành Công phát huy tối đa khả năng công tác, tinh thần đoàn kết để cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Bộ Y tế giao, vì sự nghiệp phát triển chung của ngành y tế.

Trước đó, ngày 16/1, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đã bổ nhiệm BSCKII Lê Tùng Lam – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Hữu nghị giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách kinh tế Bệnh viện Hữu Nghị. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực – 10/1/2024.

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng điều động, bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Tiến Quang – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng quản lý Bệnh viện K giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Hữu nghị.

Bộ Y tế cũng đã tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm ông Đinh Hải Long, cử nhân kinh tế, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Trung tâm Thông tin y tế quốc gia giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách kinh tế, Trung tâm Thông tin y tế Quốc Gia.

Nguồn: HM – Báo điện tử Chính phủ

https://baochinhphu.vn/bo-nhiem-lanh-dao-trung-tam-mua-sam-tap-trung-thuoc-quoc-gia-va-cuc-dan-so-102240117171559459.htm