Bến Tre: Kim ngạch xuất khẩu năm 2023 tăng gần 4%

Trong năm 2023, hoạt động xuất khẩu của tỉnh Bến Tre tiếp tục được duy trì, nhất là ở các thị trường xuất khẩu chính. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.530 triệu USD, tăng 3,99% so cùng kỳ và đạt 90% kế hoạch; các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Bến Tre: Kim ngạch xuất khẩu năm 2023 tăng gần 4%- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

UBND tỉnh Bến Tre vừa có báo cáo ttổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán NSNN và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.

Theo đó, năm 2023, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 5.560 tỷ đồng, đạt 103,19% dự toán Trung ương giao và đạt 100,04% dự toán địa phương phấn đấu, bằng 98,67% so cùng kỳ; trong đó, thu nội địa 5.430 tỷ đồng, đạt 103,27% chỉ tiêu Trung ương giao, đạt 100,04% chỉ tiêu địa phương phấn đấu, bằng 98,28% so cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu khoảng 130 tỷ đồng, đạt 100% chỉ tiêu, tăng 18,41% so cùng kỳ. Có 11/18 khoản thu, sắc thuế thu đạt và vượt tiến độ dự toán địa phương. Tổng chi ngân sách ước đạt 13.158,5 tỷ đồng, đạt 103,75% dự toán Trung ương giao và đạt 92,78% dự toán địa phương phấn đấu, tăng 25,71% so cùng kỳ; trong đó chi thường xuyên tăng 6,0% và chi đầu tư phát triển tăng 58,37%.

Hoạt động ngân hàng phát triển an toàn, ổn định; các chương trình, chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế6 được triển khai kịp thời. Tổng vốn huy động đạt 56.100 tỷ đồng, tăng 11% so đầu năm; tổng số tiền cho vay lũy kế đạt 94.000 tỷ đồng, tăng 13% so với năm trước; dư nợ đạt 61.400 tỷ đồng, tăng 10% so đầu năm, tập trung chủ yếu vào các đối tượng ưu tiên theo chủ trương, định hướng phát triển của tỉnh (cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn chiếm 72%, cho vay khách hàng doanh nghiệp chiếm 25,5% trên tổng dư nợ); nợ xấu chiếm khoảng 1,5% tổng dư nợ.

Đầu tư trong nước thu hút được 2.810,88 tỷ đồng, giảm 9,15% so cùng kỳ, đạt 35,14% kế hoạch; lũy kế đến nay tỉnh có 265 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 62.299,48 tỷ đồng. Đầu tư nước ngoài (FDI) thu hút được 11,16 triệu USD; trong đó cấp mới 1 dự án với vốn đăng ký 4 triệu USD, cấp điều chỉnh 21 dự án (có 2 dự án điều chỉnh tăng vốn thêm 7,16 triệu USD); lũy kế, toàn tỉnh có 66 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 1.641,44 triệu USD; giải ngân FDI khoảng 48 triệu USD, đạt 118,18% kế hoạch. Tổng số lao động làm việc tại các doanh nghiệp FDI (kể cả trong và ngoài KCN) khoảng 32.889 người.

Hoạt động thương mại, dịch vụ khá sôi động, giá cả hàng hóa ổn định, phục vụ tốt nhu cầu mua sắm và đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung. Ước tính cả năm, Khu vực III tăng trưởng 6,88%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 63.012 tỷ đồng, tăng 11,44% so cùng kỳ và đạt 101,63% kế hoạch. Hệ thống chợ, siêu thị được nâng cấp, mở rộng.

Hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá, kết nối cung cầu thị trường duy trì với nhiều hình thức , qua đó có nhiều bản ghi nhớ hợp tác được ký kết; công tác hỗ trợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP được thực hiện thường xuyên; 100% sản phẩm OCOP được quảng bá thương hiệu nền tảng thương mại điện tử và trên 15% các sản phẩm chủ lực của các xã nông thôn mới nâng cao được kinh doanh qua kênh thương mại điện tử;… Đề án phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030 đang được triển khai. Bên cạnh đó, công tác quản lý, kiểm soát thị trường cũng được quan tâm thực hiện thường xuyên.

Hoạt động xuất khẩu tiếp tục được duy trì, nhất là ở các thị trường xuất khẩu chính. Kim ngạch xuất khẩu năm 2023 ước đạt 1.530 triệu USD, tăng 3,99% so cùng kỳ và đạt 90% kế hoạch; các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu tăng nhẹ so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 450 triệu USD, giảm 9,74% so cùng kỳ và đạt 69,23% kế hoạch; mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là các nguyên phụ liệu cho sản xuất tại tỉnh như nguyên liệu sản xuất dây điện, nguyên phụ liệu may, nguyên liệu dược, dược phẩm,…

Nguồn: Nhật Thy – Báo điện tử Chính phủ