Bến Tre: Hỗ trợ di dời 559 hộ chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi

Năm 2023, tỉnh Bến Tre đã hỗ trợ di dời 559 hộ chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi. Toàn tỉnh hiện có 1.661 hộ chăn nuôi thuộc đối tượng ưu tiên hỗ trợ đã hoàn chỉnh hồ sơ thực hiện di dời, với tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ hơn 57 tỷ đồng.

Bến Tre: Hỗ trợ di dời 559 hộ chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi- Ảnh 1.

UBND tỉnh Bến Tre họp về chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi – Ảnh: Báo Đồng Khởi

Ngày 23/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Minh Cảnh chủ trì cuộc làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố về tình hình thực hiện Nghị quyết số 30/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2023, toàn tỉnh đã giải ngân cho 559 hộ, tổng kinh phí hơn 18,2 tỷ đồng. Riêng huyện Thạnh Phú và Châu Thành chưa hỗ trợ di dời, do còn một số xã đang thực hiện điều chỉnh quy hoạch hoặc quy hoạch mới chưa được phê duyệt, nên việc xác định khu vực không được phép chăn nuôi còn chậm, làm ảnh hưởng đến công tác lập hồ sơ hỗ trợ di dời.

Theo số liệu tổng hợp từ các huyện, thành phố (còn huyện Mỏ Cày Nam đang chờ bổ sung), toàn tỉnh hiện có 1.661 hộ chăn nuôi thuộc đối tượng ưu tiên hỗ trợ (các khu dân cư hiện hữu; các công trình công cộng như: trạm xá, trường học, trụ sở, nhà văn hóa; các cơ sở gây ô nhiễm…) đã hoàn chỉnh hồ sơ thực hiện di dời, với tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ hơn 57 tỷ đồng. Được biết, năm 2024 là năm cuối thực hiện chính sách hỗ trợ di dời.

Số cơ sở thuộc diện di dời theo Nghị quyết số 30/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh nhưng không thuộc diện ưu tiên hỗ trợ (năm 2024) là 1.096 hộ.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bến Tre cho biết, khó khăn hiện nay là nhiều hộ dân nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi nhưng không có đất để di dời hoặc nếu muốn chăn nuôi tiếp phải thuê đất, nhưng hiện nay giá thuê đất khá cao. Khi người dân tự di dời chuồng trại ra địa điểm chăn nuôi mới thì chủ yếu di dời ra khu vực đất trồng lúa gây khó khăn cho địa phương trong quản lý quy hoạch sử dụng đất lúa. Các hộ có quy mô chăn nuôi lớn khi thực hiện di dời đến khu vực được phép chăn nuôi thì phải xây dựng lại cơ sở chăn nuôi từ đầu nên cần nguồn vốn để đầu tư.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh chỉ đạo, việc thực hiện di dời và hỗ trợ di dời phải dứt điểm theo từng khu vực. Có kiểm soát, quản lý sau khi thực hiện di dời, tránh để xảy ra tái nuôi, có xử lý vi phạm và thu hồi kinh phí hỗ trợ đối với những trường hợp tái nuôi. Trong quá trình triển khai thực hiện di dời, hỗ trợ phải đúng theo hướng dẫn, quy định tại Nghị quyết số 30 của HĐND tỉnh, trong đó Thạnh Phú rà soát, thống kê lại số hộ chăn nuôi cần thực hiện di dời đúng với Nghị quyết này.

Nguồn: NT – Báo điện tử chính phủ

https://baochinhphu.vn/ben-tre-ho-tro-di-doi-559-ho-chan-nuoi-ra-khoi-khu-vuc-khong-duoc-phep-chan-nuoi-102240524094433594.htm