Bến Tre: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án CSAT

Triển khai Dự án phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu tại Bến Tre (Dự án CSAT Bến Tre), từ đầu năm đến nay các đơn vị liên quan đã hoàn thành 15 công trình, lũy kế hoàn thành 16 công trình/35 công trình năm 2023. Ban Quản lý dự án đã trình Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật 30 công trình đầu tư mới năm 2024.

Bến Tre: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án CSAT- Ảnh 1.

Ban Chỉ đạo Dự án CSAT họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án – Ảnh: Báo Đồng Khởi

Dự án CSAT Bến Tre do IFAD tài trợ với tổng mức đầu tư 27 triệu USD, tương đương 621 tỷ đồng, được triển khai trên địa bàn tỉnh Bến Tre từ năm 2022 – 2027. Mục tiêu của Dự án là nhằm hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Bến Tre theo Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ. Cụ thể, phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh trên cơ sở liên kết vùng, tiểu vùng, gắn với thị trường, cải thiện thu nhập và giảm thiểu rủi ro cho nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, giúp duy trì tốc độ tăng trưởng và khả năng cạnh tranh ngành nông nghiệp của tỉnh.

Dự án gồm 3 hợp phần: Hợp phần 1 – Lập kế hoạch phát triển chuỗi giá trị trong khuôn khổ kế hoạch tổng thể SEDP và Kế hoạch vùng Mekong (gồm: Tiểu hợp phần xác định doanh nghiệp tham gia và xây dựng kế hoạch phát triển chuỗi giá trị; Tiểu hợp phần xây dựng các nền tảng đảm bảo phát triển bền vững chuỗi giá trị); Hợp phần 2 – Đầu tư phát triển chuỗi giá trị (gồm: Tiểu hợp phần đầu tư cơ sở hạ tầng công thích ứng với biến đổi khí hậu; Tiểu hợp phần đầu tư tư nhân phát triển chuỗi giá trị; Tiểu hợp phần cung cấp dịch vụ phát triển kinh doanh, tài chính trung gian thực hiện chuỗi giá trị an toàn thực phẩm và thích ứng với biến đổi khí hậu); Hợp phần 3 – Quản lý dự án.

Năm 2023, Dự án CSAT Bến Tre triển khai các hoạt động trong năm đầu tiên với việc đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của tỉnh như chuỗi giá trị dừa, cây ăn trái, cây giống, chăn nuôi, thủy sản và các chuỗi giá trị sản phẩm đặc thù (lúa – tôm, gà, hoa cảnh, rau màu).

Cụ thể, trong năm 2023, dự án đầu tư 12 công trình hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị sản phẩm dừa với hơn 4.000 hộ hưởng lợi trực tiếp; 11 công trình hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị cây ăn trái, cây giống, với hơn 3.000 hộ hưởng lợi; 4 công trình hỗ trợ phát triển phát triển chuỗi giá trị chăn nuôi với hơn 700 hộ hưởng lợi trực tiếp; 7 công trình hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị thủy sản, với hơn 3.000 hộ hưởng lợi trực tiếp và 1 công trình hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị đặc thù, cho hơn 200 hộ hưởng lợi trực tiếp.

Ngay từ đầu năm 2024, Ban Quản lý Dự án CSAT đã tập trung thực hiện công tác chuẩn bị để triển khai kế hoạch năm 2024 và hướng đến các đối tượng hưởng lợi của dự án. Ban Quản lý dự án phối hợp với các sở, ngành tỉnh và các địa phương vùng dự án tiếp tục đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng các công trình chuyển tiếp của năm 2023 theo thời gian hợp đồng.

Báo cáo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Dự án CSAT diễn ra mới đây, do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Trúc Sơn – Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì, cho thấy từ đầu năm đến nay các đơn vị liên quan đã hoàn thành 15 công trình, lũy kế hoàn thành 16 công trình/35 công trình năm 2023. Ban Quản lý Dự án đã trình Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật 30 công trình đầu tư mới năm 2024.

Tại cuộc họp, thành viên Ban Chỉ đạo đánh giá các hoạt động dự án được triển khai còn chậm, khối lượng và tỉ lệ giải ngân còn thấp so kế hoạch đề ra, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn ghi nhận sự nỗ lực của Ban Quản lý Dự án CSAT trong triển khai thực hiện kế hoạch năm, đã hoàn thành 16/35 công trình năm chuyển tiếp của năm 2023. Đồng thời đề nghị tiếp tục khẩn trương phối hợp các đơn vị thực hiện đầu tư xây dựng, tổ chức hoàn thành 19 công trình còn lại trong quý II/2024.

Đối với 30 dự án đã được duyệt trong năm 2024, đề nghị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đầu tư, trong tháng 5/2024 phải xong khâu phê duyệt và tổ chức lựa chọn nhà thầu, triển khai thi công.

Thống nhất chủ trương bổ sung danh mục các dự án theo đề xuất của các huyện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn giao Ban Quản lý Dự án phối hợp các huyện rà soát lại quy hoạch, mục tiêu dự án, tiến độ, nguồn vốn… có báo cáo cụ thể để Ban Chỉ đạo xem xét, cho ý kiến.

Đánh giá tỉ lệ giải ngân còn thấp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Dự án rà soát, điều chỉnh lại số liệu báo cáo về các nguồn vốn; tăng tốc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Nguồn: Nhật Thy – Báo điện tử chính phủ

https://baochinhphu.vn/ben-tre-day-nhanh-tien-do-thuc-hien-du-an-csat-102240419092841936.htm