696 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI

Đại hội diễn ra từ ngày 18-20/12/2023 tại Cung Văn hoá lao động hữu nghị Việt Xô – Thủ đô Hà Nội.

696 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI- Ảnh 1.

Đại hội sẽ là ngày hội lớn của sinh viên Việt Nam

Ngày 11/12, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho biết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI nhiệm kỳ 2023-2028 là sự kiện chính trị quan trọng của sinh viên Việt Nam; thể hiện khát vọng, ý chí của sinh viên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc diễn ra từ ngày 18-20/12/2023 tại Thủ đô Hà Nội

696 đại biểu tham dự Đại hội sẽ mang theo trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của hơn 1,7 triệu hội viên, sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước tham gia đóng góp tại Đại hội.

Trong thời gian 2,5 ngày và 4 phiên làm việc, Đại hội sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến và biểu quyết thông qua 3 nội dung chính: Tổng kết, đánh giá công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018-2023, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2023-2028; Hiệp thương bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI.

Đại hội cũng sẽ được đón và lắng nghe ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đây sẽ là những định hướng, quyết sách quan trọng định hướng cho sự phát triển của công tác Hội và phong trào sinh viên Việt Nam trong giai đoạn 5 năm tới (2023-2028).

Trong khuôn khổ Đại hội, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cũng sẽ công bố ra mắt Hội đồng tư vấn đồng hành với sinh viên nhiệm kỳ 2023-2028.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết cho biết, đại hội đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ XI có khẩu hiệu hành động là “Sinh viên Việt Nam Vững bản sắc – Giàu khát vọng – Kiến tạo tương lai – Dựng xây đất nước”.

Ban Tổ chức kỳ vọng Đại hội sẽ là ngày hội lớn của hội viên, sinh viên Việt Nam với các nhiều nội dung và phương thức tổ chức đổi mới, hiện đại phù hợp với một thế hệ sinh viên mới – thế hệ Z năng động, sáng tạo.

Đây cũng là đại hội của ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số. Lần đầu tiên, Hội Sinh viên Việt Nam xây dựng và triển khai dùng chung một ứng dụng Đại hội Hội Sinh viên cho tất cả đại hội, hội nghị từ cấp cơ sở. Các thông tin dữ liệu của đại biểu tham dự sẽ được lưu trữ và cập nhật từ đại hội cấp cơ sở, đến cấp tỉnh, thành phố rồi đến đại hội cấp Trung ương tạo sự thuận lợi, khoa học trong việc quản lý, sử dụng và phân tích dữ liệu đại biểu tham dự.

Đặc biệt, Đại hội XI là Đại hội của hành động. Ngay sau Đại hội, Hội Sinh viên Việt Nam sẽ tổ chức các chương trình Chung kết Hành trình bài ca sinh viên; Tuyên dương “Sinh viên 5 tốt”, “Tập thể sinh viên 5 tốt”, “Sao tháng giêng” và trao các suất học bổng cho hội viên, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Đại hội cũng dự kiến sẽ quyết nghị triển khai 3 đề án nhiệm kỳ: Đề án Chuyển đổi số các hoạt động Hội Sinh viên Việt Nam; Đề án Nâng cao năng lực cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam; Đề án nâng cao năng lực cán bộ Hội.

Nguồn: Phương Liên – Báo điện tử Chính phủ