35 thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 208/QĐ-BXD công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa của Bộ Xây dựng.

35 thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa Bộ Xây dựng- Ảnh 1.

Theo Quyết định, danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa của Bộ Xây dựng gồm có 35 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc 5 lĩnh vực: lĩnh vực hoạt động xây dựng (15 TTHC); lĩnh vực Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, giám định tư pháp xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng (10 TTHC); vật liệu xây dựng (6 TTHC); nhà ở (3 TTHC); quy hoạch kiến trúc (1 TTHC).

Trong đó, lĩnh vực hoạt động xây dựng có 15 TTHC gồm có: Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (7 TTHC); Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (5 TTHC); Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (2 TTHC); Công nhận tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng/chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (1 TTHC).

Lĩnh vực Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, giám định tư pháp xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng có 10 TTHC: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (3 TTHC); Cấp chứng chỉ kiểm định viên (2 TTHC); Giám định tư pháp xây dựng (2 TTHC); Quản lý chất lượng công trình xây dựng (3 TTHC).

6 TTHC lĩnh vực vật liệu xây dựng gồm: Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng; Cấp bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng; Cấp lại giấy chứng nhận hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng; Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng; Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng; Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

Lĩnh vực nhà ở có 3 TTHC gồm: Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Chính phủ; Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Xây dựng; Công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng (trong trường hợp có nhiều nhà đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư).

1 TTHC lĩnh vực quy hoạch kiến trúc: Công nhận tổ chức xã hội – nghề nghiệp, cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo đủ điều kiện thực hiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Nguồn: Minh Hiển – Báo điện tử chính phủ

https://baochinhphu.vn/35-thu-tuc-hanh-chinh-tiep-nhan-tra-ket-qua-tai-bo-phan-mot-cua-bo-xay-dung-102240408165459162.htm