10 dấu ấn nổi bật của lực lượng Công an nhân dân năm 2023

Bộ Công an đã bình chọn 10 dấu ấn nổi bật của lực lượng Công an nhân dân năm 2023 – năm được đánh giá là có nhiều kết quả xuất sắc, thành tích cao hơn năm 2022, đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt phát triển kinh tế, đảm bảo cuộc sống người dân.

Công tác tham mưu, dự báo chiến lược là điểm sáng; giữ vững an ninh quốc gia, gắn kết chặt chẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với công tác an sinh xã hội… là những dấu ấn nổi bật của lực lượng Công an nhân dân trong năm 2023.

10 dấu ấn nổi bật của lực lượng Công an nhân dân năm 2023- Ảnh 1.
10 dấu ấn nổi bật của lực lượng Công an nhân dân năm 2023- Ảnh 2.
10 dấu ấn nổi bật của lực lượng Công an nhân dân năm 2023- Ảnh 3.
10 dấu ấn nổi bật của lực lượng Công an nhân dân năm 2023- Ảnh 4.
10 dấu ấn nổi bật của lực lượng Công an nhân dân năm 2023- Ảnh 5.
10 dấu ấn nổi bật của lực lượng Công an nhân dân năm 2023- Ảnh 6.
10 dấu ấn nổi bật của lực lượng Công an nhân dân năm 2023- Ảnh 7.
10 dấu ấn nổi bật của lực lượng Công an nhân dân năm 2023- Ảnh 8.
10 dấu ấn nổi bật của lực lượng Công an nhân dân năm 2023- Ảnh 9.
10 dấu ấn nổi bật của lực lượng Công an nhân dân năm 2023- Ảnh 1.
10 dấu ấn nổi bật của lực lượng Công an nhân dân năm 2023- Ảnh 11.

Nguồn: Phương Liên – Báo điện tử Chính phủ

https://baochinhphu.vn/10-dau-an-noi-bat-cua-luc-luong-cong-an-nhan-dan-nam-2023-102231228092559875.htm